Ders İçerikleri
Ders Programları
Yüksek Lisans Tezleri
Yüksek Lisans Tez Özetleri
Doktora Tezleri
ANA SAYFA >Tezler- Yüksek Lisans Tezleri> İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezleri
İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezleri
Ahu AKGÜL ŞEN Prof.Dr.Belkıs ÖZKARA Özelleştirme Sürecindeki TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) in Yeniden Yapılandırılması 17.08.2007
Betül Berrin ULU Yrd.Doç.Dr.Alparslan ÖZMEN Televizyon Reklamlarında Star Kullanımının Tüketiciler Üzerine Etkisi:İzmir İlinde Üniversite Öğrencileri Arasında Bir Uygulama 30.05.2007
Hurşit Ertuğrul DERE Yrd.Doç.Dr.Yusuf KARACA Tarımsal Pazarlamanın Sorunları ve Sultandağı Kirazı Üzerine Bir Araştırma 29.11.2006
Ali ŞAHİN Yrd.Doç.Dr.Mustafa HOTAMIŞLI Kilim İşletmelerinde swot Analizi , Uşak ve Eşme Uygulaması 10.10.2006
Fatih TAŞPINAR Yrd.Doç.Dr.Süleyman DÜNDAR Motivasyon Araçlarının İş Gören Motivasyonu Üzerine Etkisi 10.10.2006
Dilek BİRCAN Yrd.Doç.Dr.Feyyaz YILDIZ Tehlikeli Madde Taşımacılığında Kalite Geliştirme ve OMSAN A.Ş. Örneği 10.10.2006
Salih GÖDEK Yrd.Doç.Dr.Mustafa HOTAMIŞLI Brokratik Örgütlerde Yetki Devri , Balıkesir İl ve İlçe Belediyeleri Uygulaması 18.09.2006
Mustafa HATİPOĞLU Prof.Dr.Rıza AŞIKOĞLU Aile İşletmelerinde Aileden Gelen Yöneticilerle Profosyonel Finans Yöneticisi Çatışması 18.09.2006
Aytaş Çoğan Yrd.Doç.Dr.Hülya ÖCAL Dış Kaynaklardan Yararlanma Stratejisinin Örgütsel Değişime Etkisi 15.09.2006
Bilge LEYLİ DEMİREL Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza KAYMAZ Faaliyet Raporlarında Oran Analizinin Kullanımı:İMKB Çimento Sektörü Üzerine Bir Araştırma 31.08.2006
Ender TUNCER Yrd.Doç.Dr.Veysel AĞCA Çok Boyutlu Performans Değerlleme Modelleri ve bir Balanced Scorecard Uygulaması 28.08.2006
Semih AÇIKGÖZOĞLU Doç.Dr.Ömer TORLAK Ürünlerde Son Kullanma Tarihinin Tüketicilerce Algılanmasına Yönelik Bir Araştırma 25.08.2006
Özlem KOCAŞABAN GENELİOĞLU Yrd.Doç.Dr.Tülay TELLİOĞLU Stratejik Maliyet Yönetiminde Faaliyete Dayalı Maliyetleme ile Balanced Scorecart'ın Bütünleşmesi 18.08.2006
Seynur ATAY Yrd.Doç.Dr.Tuğrul KANDEMİR Kariyer Yönetiminin Örgütsel Bağlılığa Etkisi 16.08.2006
Ayhan ÖZTÜRK Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Restoran İşletmelerinde Siparişlerin Elektronik Ortamda Alınmasının İşletme Performansı Üzerine Etkileri ve Afyonkarahisar Özdilek A.Ş.de Bir Uygulama 01.08.2006
Ahmet TÜFEKÇİ Yrd.Doç. Dr. Halil SAYLI Başarılı Bir Örgütsel Değişimin Gerçekleştirilmesinde Dönüştürücü Liderliğin Rolü 06.06.2006
Feyza DEREKÖY Prof.Dr.Kemalettin ÇONKAR Bankacılık Sektöründe Kredi Çeşitlendirmesinin Kredi Riskini Önlemeye Yönelik Etkisi ve Bir Uygulama 17.02.2006
Melek ÇETİNKAYA Yrd.Doç.Dr.Yusuf KARACA Hizmet İşletmelerinde Dış Kaynaklardan Yararlanma Uygulamaları : Afyon İlindeki Hizmet İşletmelerinde Yaşanan Sorunlar Üzerine Bir Alan Araştırması 14.07.2005
Ayşe ÖZGÖZ (AYGÜN) Yrd.Doç.Dr.Yusuf KARACA Dış Pazarlara Açılma Sürecinde KOBİ'lerin Uyguladıkları Pazarlama İletişimi Yöntemleri ve Mermer Sektöründe Bir Uygulama 11.07.2005
Mustafa ÜÇ Prof.Dr.Kemalettin ÇONKAR Entelektüel Sermayenin Oluşumu ve Ölçülmesi Afyonkarahisar İli Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama 05.07.2005
Mücahit MEYDAN Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTAŞ Kriz Yönetimi ve Muhtemel Bir Krize Karşı İşletmelerin Hazırlıklarına Yönelik Alan Araştırması (denizli Tekstil İşletmeleri Örneği) 28.06.2005
Letife ÖZDEMİR Prof.Dr.Kemalettin ÇONKAR İşletmelerde Dövüz Kuru Riskinden Korunma (Hedging) Yöntemleri: İMKB'de İşlem Gören İmalat İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma 22.06.2005
Burcu KAYNAR Yrd.Doç.Dr.A.Rıza KAYMAZ Termal Turizm İşletmelerinde Faaliyete Dayalı Maliyetleme Sistemi ve Afyon İlinde Bir Uygulama 22.06.2005
Önder AKÇA Prof.Dr.Halim SÖZBİLİR Hisse Senedi Piyasasında Teknik Analiz Yönetiminin Güvenirliğinin Test Edilmesi 20.06.2005
Nalan KARCI Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN İşgören İhtiyacının Karşılanmasında Dış Kaynak Kullanımı ve Bir Araştırma 09.02.2005
Ümit DURAN Yrd.Doç.Dr.Hülya ÖCAL Ekiplerde Çatışmanın Yönetimi 29.09.2004
Işık YANAR Yrd.Doç.Dr.Mehmet ERKAN Televizyon Reklamlarında Simge ve Fenomen 21.09.2004
Hayati ULUSAY Yrd.Doç.Dr.Halil SAYLI Halkla İlişkiler ve Toplam Kalite Yönetiminin İlişkisi 11.09.2004
A.Fikret AYDIN Yrd.Doç.Dr.Hatice ÖZUTKU Bir Örgüt Geliştirme Unsuru Olarak Örgütsel Öğrenme 10.09.2004
M.Ahmet TAŞ Yrd.Doç.Dr.A.Şahin GÖRMÜŞ İş Tatmininin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri 27.08.2004
Kerim ÖZCAN Doç.Dr.Belkıs ÖZKARA Örgütsel Analizde Kurumsal Teori ve Afyon Mermer Sektörünün Kurumsal Dinamikleri 05.07.2004
Tarık KILBIYIK Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Yöneticilerin Yönetsel Faaliyetlere Ayırdığı Zaman ve Bir Uygulama 30.06.2004
Ziya UZ Yrd.Doç.Dr.Nurgül BARIN İşletmelerde İşci Sağlığı ve İşçi Güvenliği Uygulamalarının Etkinliği 30.06.2004
Hüseyin EKER Yrd.Doç.Dr.Mehmet ERKAN Kriz Öncesi ve Sonrasında Afyon İlindeki Mermer ve Gıda Sektörünün Çalışma Sermayesi Yapılarının Analizi 29.06.2004
Gökhan TAŞABATLI Yrd.Doç.Dr.A.Rıza KAYMAZ Türkiyede Leasing Sözleşmesi ve Bir Uygulama 16.06.2004
Nurşen ÜRETEN Yrd.Doç.Dr.Veysel KULA Kobilerde İnternet Uygulamaları: Sorunları, Fırsatları ve Çözüm Önerileri 18.05.2004
Fikret YAMAN Yrd.Doç.Dr.Şuayip ÖZDEMİR Perakendecilikte Reklam ve Halkla İlişkiler ve Afyon İlinde Bir Uygulama 14.05.2004
Mustafa SOYTEKİN Doç.Dr.Belkıs ÖZKARA Yönetimde Güven ve Yetki Devri 16.02.2004
Erdener SEVİNÇ Prof.Dr.H.Hüseyin BAYRAKLI Dönüştürücü Liderliğin İşletmenin Başarısındaki Rolü 03.02.2004
M.Bayram İLKO Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN İnternet Bankacılığı ve Türkiye Uygulaması 13.10.2003
Erkan ÖZKAN Yrd.Doç.Dr.Şuayip ÖZDEMİR İnsan Kaynaklarında Bilgi Yönetimi 26.09.2003
Ömer PETEN Yrd.Doç.Dr.Yusuf TOPAL İşletmelerde Kriz Yönetimi Afyon İli Mermer İşletmelerinin 2001 Ekonomi Krizinden Etkilenme Durumlarını Görüşmeye Yönelik Anket Çalışması 19.09.2003
Murad TİRYAKİOĞLU Doç.Dr.Belkıs ÖZKARA Küresel Krize Karşı İşletmelerin İzleyeceği Stratejiler 05.09.2003
Fatih ECER Yrd.Doç.Dr.Hülya ÖCAL Yönetici Eğitiminde Çağdaş Boyutlar ve Bir Model Önerisi 04.07.2003
Fatma AKYÜZ AKCANLI Prof.Dr.Kemalettin ÇONKAR Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Türkiye'deki Uygulamaları 03.07.2003
Yusuf ORTAARSLAN Yrd.Doç.Dr.Yusuf TOPAL Seramik Sektörü Analizi, Hitit Seramik Uygulaması 27.06.2003
Cüneyt BADEMCİ Prof.Dr.Davut AYDIN Halka Açılma ve Spor Kulüplerince Uygulama 27.06.2003
Hatice ŞAHİN Prof.Dr.Rıza AŞIKOĞLU Tıbbi Cihazların Tedarik ve Finansman Yöntemleri 26.06.2003
Mehtap DOĞAN Yrd.Doç.Dr.Şuayip ÖZDEMİR Televizyon Reklamlarının Çocuklar Üzerine Etkisi 23.06.2003
Serhat GÖKBAYRAK Yrd.Doç.Dr.Hatice ÖZUTKU İşçi İşveren Çalışmalarının Çözümünde Kazan/Kazan Stratejisi 17.06.2003
Asuman PARLAR (YILMAZER) Yrd.Doç.Dr.Hatice ÖZUTKU Hastanede Ekip Çalışmasının Performansı Etkileyen Bir Faktör Olarak Güvensizlik 17.06.2003
Mehmet YILDIRIM Yrd.Doç.Dr.Süleyman DÜNDAR Türkiyede Vergi Yükünün İşletmeler Üzerindeki Etkileri 06.06.2003
M.Alparslan ŞİŞİK Prof.Dr.Davut AYDIN Veri Toplama ve Kontrol Sistemleri ve Aski Uygulaması 14.04.2003
Gönül TERLEMEZ Yrd.Doç.Dr.Şuayip ÖZDEMİR Küreselleşme Sürecinde Uluslar arası Pazarlama Yönetiminde Yerel Kültürel Özellikler 20.02.2003
Erdinç ABİ Prof.Dr.Nukhet SARACEL Yapı Sektöründe Elektronik İş Yönetimi 06.02.2003
Nilüfer Yörük KARAKILIÇ Doç.Dr.Belkıs ÖZKARA Şirket Birleşmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 21.11.2002
Tülin ÇAKIR Prof.Dr.Nejdet TİMUR Aile İşletmelerinde Profosyonel Yöneticilerin Sorunları 14.11.2002
Hakan EMRE Doç.Dr.Belkıs ÖZKARA Girişimci İşletmelerde İş Birliği Yolu ile Büyüme ve Bir Araştırma 27.09.2002
Serkan DOĞAN Prof.Dr.H.Hüseyin BAYRAKLI Dış Yatırımlara Etki Eden Faktörler ve Türkiye Uygulaması 27.09.2002
Çetin DERİNÖZ Prof.Dr.Davut AYDIN Outsourcinging ve Telekom Uygulaması 25.09.2002
M. Hakan AKTAŞLIOĞLU Prof.Dr.Nukhet SARACEL Türkiyede Askeri İşçilerin Çalışma Koşullarının Analizi 27.06.2002
Hüseyin TUTUMLU Doç.Dr.Belkıs ÖZKARA Stratejik Değişim 19.06.2002
Hikmet EMEK Doç.Dr.Belkıs ÖZKARA Sağlık Örgütlerinin Kuramsal Dinamikleri 18.06.2002
Şehnaz DOĞAN Yrd.Doç.Dr.Hülya ÖCAL Stratejik İş Birliklerinde Yönetsel Uyum Sorunu 13.06.2002
Nazmiye KATEK Yrd.Doç.Dr.Hülya ÖCAL Müşteri Hizmetlerinin Yönetiminde Benchmarking 13.06.2002
Ahmet EMREN Yrd.Doç.Dr.Meral AŞIKOĞLU Turizm İşletmelerinde İş Tahmini Afyon Örneği 12.06.2002
Feridun İLHAM Yrd.Doç.Dr.Meral AŞIKOĞLU Girişimciliğe Yönelik Stratejilerin İncelenmesi 12.06.2002
Abdullah AKCAN Yrd.Doç.Dr.Veysel KULA Afyondaki Termal Turizm İşletmelerinin Finansal Analizi 12.06.2002
N.Serap YOLAŞ Yrd.Doç.Dr.Veysel KULA Risk Sermayesinin Türkiyede ve Afyonda Uygulanabilirliği 12.06.2002
H.Zeki DOĞAN Yrd.Doç.Dr.Meral AŞIKOĞLU İş Analizine Dayanarak PTT de Geliştirilen İş Tanımları 11.06.2002
Ayhan MEŞE Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Personel Tatmininin Ölçümü ve Bir Araştırma 11.06.2002
Özlem ORHAN Yrd.Doç.Dr.Meral AŞIKOĞLU Bankalarda Performans Değerlermeye Yönelik Bilgi Sistemi 11.06.2002
Özlem ATİLLA Yrd.Doç.Dr.Mehmet ERKAN Motivasyonun Bireysel Kariyer Yönetimine Etkisi 07.06.2002
Cantürk KAYAHAN Prof.Dr.Halim SÖZBİLİR Hastane Yöneticilerinin Hastane Başarısına Etkisi 04.06.2002
A.Haydar AŞIKOĞLU Prof.Dr.Ali AKDEMİR Entelektüel Sermaye Kavramı Temelinde Örgüt Kültürünün Değişimi 16.05.2002
Yüce İhsan ALGANER Yrd.Doç.Dr.Meral AŞIKOĞLU Liderlik Analizi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde Liderlik 19.03.2002
Mustafa UYANIK Prof.Dr.Rıza AŞIKOĞLU İl Özel İdarenin Finansman Yapısı ve Afyon Örneği 13.03.2002
Nazan TORTOP Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Küreselleşmeye Dayalı Rekabet Ortamında Kobilerin Yeniden Yapılandırılması ve Bir Model Önerisi 05.02.2002
Fatih AKGÜL Prof.Dr.Rıza AŞIKOĞLU İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Geliştirme Stratejileri ve Bir Araştırma 05.02.2002
Fatih AKGÜL Prof.Dr.R. AŞIKOĞLU İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Geliştirme Stratejileri ve Bir Araştırma 01.02.2002
Murat ÖNDER Prof.Dr.Sabri BEKTÖRE İhracaat İşletmelerinde Katma Değer Vergisi Uygulamasına İlişkin Muhasebe İşlemleri ve Uygulamalarda Çıkan Sorunların İncelenmesi 16.10.2001
Kenan İLARSLAN Prof.Dr.Rıza AŞIKOĞLU Optimal Kuruluş Bağlamında Dinar Organize Sanayi Bölgesinde Önerilen Yatırım Konuları 09.10.2001
Mustafa MALBORA Prof.Dr.Rıza AŞIKOĞLU Toplam Kalite Yönetimini Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinde Uygulanabilirliği 25.06.2001
Erkan AKAR Prof. Dr. Nejdet TİMUR İnternetin Parekendeciliğe Getirdiği Yeni Boyut: Sanal Mağazalar ve Türkiyedeki Sanal Mağazalarla İlgili Araştırma 21.06.2001
Serhat SOYŞEKERCİ Prof.Dr.Ali AKDEMİR Örgütlerde Dahili (iç) Girişimcilik kültürünün Tesisine Yönelik Örgüt Kültürü Tasarımı 20.06.2001
Halit ÖZUTKU Prof.Dr.Rıza AŞIKOĞLU Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Örgütsel Etkililik ve Afyon Bölgesinde Mermercilik İşletmelerinde Bir Araştırma 20.06.2001
Yılmaz SOYTEKİN Prof.Dr.Şan Öz ALP İşletmelerde Sosyal Sorumluluğun Yeni Boyutları 13.06.2001
Berfu İLTER Prof.Dr.Şan Öz ALP Pazarlama Fonksiyonunda Halkla İlişkilerin Yapılandırılması 13.06.2001
Mithat YALÇIN Prof.Dr.Rıza AŞIKOĞLU Afyon İlinin Mermer Sektörünün Finansal Yapı ve Analizi 07.06.2001
Ahmet ERTÜRK Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN İhracaat Teşvikleri ve Afyondaki Sanayi İşletmelerinde Bir Araştırma 07.06.2001
Erdoğan ÖZGÜR Prof.Dr.Halim SÖZBİLİR Seramik Katlama Malzemeleri Sanayi İşletmelerinde Muhasebe Bilgi Sistemi ve Uşak İli Uygulaması 06.06.2001
Koray GÜRPINAR Yrd.Doç.Dr.Meral AŞIKOĞLU Türkiyede Teknikler Eğitimi ve İstihdamına İlişkin Sorunlar 05.06.2001
Kumru ÖZTÜRK Yrd.Doç.Dr. Şuayip ÖZDEMİR Mağazalı Parekendecilikte Satış Elemanlarının Davranışlarının Tüketici Davranışlarına Etkileri 05.06.2001
Belgin ÖZMEN Yrd.Doç.Dr.Meral AŞIKOĞLU Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Devir Hızının İnsan Kaynakları Yönetimi Hedefleri Yönünden İncelenmesi 05.06.2001
Ersan ÖZGÜR Yrd.Doç.Dr.Yusuf TOPAL Tuğla ve Kiremit İşlemleri SWOT Anelizi, Finansal Açıdan Değerlendirilmesi ve Afyon Uygulaması 22.03.2001
Handan BULCA Prof.Dr.Halim SÖZBİLİR Tekstil İşletmelerinde Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 01.02.2001
Kemal KARAYORMUK Doç.Dr.Belkıs ÖZKARA Toplam Kalite Yönetiminde Performansa Değerleme ve Özdilek AŞ. De Bir Uugulama 05.01.2001
Atilla KARAHAN Prof.Dr.Şan Öz ALP Sağlık Hizmetlerind Kalite İyileştirilmesi Afyon Göğüs Hastanesinde Bir Uygulama 28.03.2000
Mustafa SANDIKÇI Yrd.Doç.Dr.M. AŞIKOĞLU Konaklama İşletmeleri Ön Büro Departmanlarında Bilişim Sorunlarının Giderilmesinde Bilgisayar Kullanımı 10.03.2000
Murat AYDIN Prof.Dr.R. AŞIKOĞLU Toplam Kalite Yönetimi Felsefesinin Polislik Kişiliğine Uygulanabilme Olanakları 10.03.2000
Nasuh ALTINTAŞ Yrd.Doç.Dr.M. AŞIKOĞLU Konaklama İşletmelerinde İş Gücü Maliyet Kontrolünün İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından İncelenmesi ve Örnek Bir Model 04.02.2000
Tekin YENİGÜN Prof.Dr.Halim SÖZBİLİR Hizmet İşletmelerinde Kalite Maliyetleri 30.12.1999
Ahmet SEZER Yrd.Doç.Dr.Berrin YÜKSEL Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Karması Elemanlarının Pazarlama Stratejilerinin Müşteri Tatmini Yaratmaya Etkileri 30.12.1999
Nuray HELVACIOĞLU Yrd.Doç.Dr.Belkıs ÖZKARA Bankalarda Halkla İlişkiler Faaliyetleri Hizmet Kalitesi ve Müşteri Tatminine Etkileri 29.12.1999
Naciye SÖZBİLİR Prof.Dr.Sabri BEKTÖRE Türkiye'de Muhasebe Uygulamalarında Etkisel Boyutlar 21.12.1999
Türker GÖKSEL Yrd.Doç.Dr.Berrin YÜKSEL İşletmelerde Pazarlamanın Ahlaki (Etkisel) Yönlü Sorumlulukları 30.10.1999
Zehra SOYTEKİN Yrd.Doç.Dr.M. AŞIKOĞLU Mermer Sektörünün Rekabet Analizi 29.10.1999
Süleyman BAYKARA Yrd.Doç.Dr.M. AŞIKOĞLU Eğitimde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliği ve Bir Model Önerisi 25.10.1999
Süleyman DÜNDAR Prof.Dr.Halim SÖZBİLİR Hedef Programlama ile Rasyon Hazırlama ve Bir Uygulama 16.07.1999
Fuat ÖZ Yrd.Doç.Dr.Berrin YÜKSEL Uluslar arası Pazarlamada Ambalajlama Karmasının Oluşturulması ve Afyondaki Mermer Sektöründe Bir Uygulama 10.06.1999
Turan ŞAKACI Yrd.Doç.Dr.Belkıs ÖZKARA Toplam Kalite Yönetiminde Geçişte Örgütsel Değişim Süreci 08.06.1999
Samet ERTAÇ Yrd.Doç.Dr.Mehmet ERKAN Kamu Kurumlarının Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları ve Sağlık hizmetlerinde Bir Uygulama 26.02.1999
Hüseyin YILMAZ Prof.Dr.Halim SÖZBİLİR Örgütsel Yapıda Sıfır Hiyerarşi Anlayışı ve Sanayi İşletmelerinde Uygulanışı 08.02.1999
Abdulaziz ERTAŞ Prof.Dr.Halim SÖZBİLİR Şirket Birleşmeleri ve Muhasebeleştirilmesi 08.02.1999
Ahmet ÜNSAL Prof.Dr.Halim SÖZBİLİR Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Sermaye Yedekleri Kar Yedeklerinin Muhasebe İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi 07.12.1998
Ahmet GÜRBÜZ Prof.Dr.Mahmut ÖZDEMİR Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Türkiye'deki 5 Yıldızlı Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma 16.03.1998
İbrahim ŞENBABAOĞLU Yrd.Doç.Dr.Belkıs ÖZKARA Toplam Kalite Yönetiminde Tam Katılım Esasına Dayalı Uygulanan İstatiksel Teknikler 17.09.1997
Mehmet DEMİRTAŞ Yrd.Doç.Dr.Mehmet ERKAN Çevre Bilincinin Turizm Pazarlamasına Etkisi ve Bir Uygulama 13.03.1997
Mustafa HOTAMIŞLI Yrd.Doç.Dr.Mehmet ERKAN Örgütsel Değişim ve Afyon Mermer Sanayi İşletmelerinde Örgütsel Değişim Uygulaması ile İlgili Bir Alan Araştırması 13.09.1996
Yusuf KARACA Yrd.Doç.Dr.Mehmet ERKAN İşletmelerde Müşterilere Yönelik Satış Stratejileri ve Yönetimi 13.09.1996
Çetin BEKTAŞ Yrd.Doç.Dr.Mehmet ERKAN Konaklama İşletmelerinde Personel Verimliliği ve Bir Uygulama 13.09.1996
T. Alper TANDIRLI Prof.Dr.Halim SÖZBİLİR Enflasyonist Ortamda Yatırım Projelerinin Hazırlanmasında Muhasebe Bilgilerinin Kullanılması 16.02.1996
Tülay FİDANCI Prof.Dr.Halim SÖZBİLİR Hasılatın Nakit Akımındaki Düzenliliğin ve İşletmedeki İletişimin İşletme Başarısındaki Rolü ve Bir Uygulama 01.01.1996
Mustafa ALTUNDAL Yrd.Doç.Dr.Mehmet ERKAN Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Finansman Sorunları 29.09.1995
Halil SAYLI Yrd.Doç.Dr.Berrin YÜKSEL Yönetimde İnsan İlişkilerinin İletişime Etkisi 19.09.1995
Süleyman DÜNDAR Yrd.Doç.Dr.İbrahim GÜNGÖR Kamu Oyu Araştırmalarında Örnekleme Planının Belirlenmesi ve Bir Uygulama 19.09.1995
Hüseyin KANIBİR Yrd.Doç.Dr.Berrin YÜKSEL Pazarlamada Bir İletişim Aracı Olarak Tv Reklamarının Çocuk Tüketiciler Üzerindeki Etkileri ve İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Boyutları 02.09.1995
Alparslan ÖZMEN Yrd.Doç.Dr.Berrin YÜKSEL Termal Turizm İşletmelerinde Satış Çabalarının Müşteri Üzerindeki Etkinlik Boyutlarının İncelenmesi ve Afyon İlinde Bir Uygulama 02.09.1995
Ali SOYLU Yrd.Doç.Dr.Belkıs ÖZKARA Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Personel .sorunlarının Çözümünde İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü ve Uygulanabilirliği 01.09.1995
Feyyaz YILDIZ Prof.Dr.Halim SÖZBİLİR Mermer Sanayi İşletmelerinde Muhasebe Sistemi ve Afyonda Bir Örnek Olay Çalışması 01.09.1995
Naciye SÖZBİLİR Yrd.Doç.Dr.Mehmet ERKAN Bir Sosyal Güvenlik Kurumu Olarak Bağkurda Finansal Yönetim ve Muhasebe Uygulaması 01.09.1995
Yılmaz AKYÜZ Yrd.Doç.Dr.Mehmet ERKAN Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansal Sorunları ve Bir Çözüm Yönetimi Olarak Risk Sermayesi Modeli 01.09.1995
Ali ELEREN Yrd.Doç.Dr.Mehmet ERKAN Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Kuruluş Yeri Seçimi ve Afyon Mermer Sektöründe Bir Uygulama 01.09.1995
Ramazan ARSLAN Yrd.Doç.Dr.Belkıs ÖZKARA Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Stratejik Yönetimin Yeri ve Geliştirilmesi ile İlgili Uşak Deri Sanayinde Bir Alan Araştırması 31.08.1995
Yusuf TOPAL Yrd.Doç.Dr.Mehmet ERKAN İhracat Finansmanı ve Türkiye Uygulamalrı 31.08.1995
Tuğrul KANDEMİR Yrd.Doç.Dr.Mehmet ERKAN Küçük ve Orta Çlöekli İşletmelerin Finansman Problemlerinin Çözümünde Sermaye Piyasası Düzenlemeleri 31.08.1995
Mahmut TORBA Yrd.Doç.Dr.Mehmet ERKAN Asker Alma Sisteminde Yönetim Organizasyon 19.07.1995
Füsun PASİN Doç.Dr.Mahmut ÖZDEMİR Toplam Kalite Yönetiminin Türkiyede Uygulama Koşulları ve Sorunları 19.07.1995
Meral NURAY Prof.Dr.Halim SÖZBİLİR Finansal Raporlamanın Hisse Senedinin Piyasa Fiyatına Etkisi 30.06.1995
Alparslan Şahin GÖRMÜŞ Yrd.Doç.Dr.Belkıs ÖZKARA Amaçlara Göre Yönetimin Yönetime Katılma Bakımından İncenelenmesi ve Türkiye'deki Durumun Değerlendirilmesi 01.01.1995