Genel Bilgiler

Gıda Mühendisliği;gıdaların işlenmesinde, saklanmasında,taşınmasında geliştirilmesinde,pazarlanmasında ve yeni gıdaların üretilmesinde,mühendislik ve temel fen bilimlerinin uygulama alanı bulunduğu bir mühendislik dalıdır. Gıda Mühendisliği Bölümü lisans programının temel amacı sağlığa yararlı,güvenli besleyici ve tüketilebilir nitelikli gıdaların üretebilme bilgi ve yeteneğini, diğer bir ifadeyle; güvenli yüksek kaliteli katma değerli gıda ürünlerinin insanlığın faydasına sunabilmesi amacıyla üretim ve dağıtım sistemlerinin tasarımını, işletmesini ve geliştirmesini yapabilecek,çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış, gıda üretimi,işçiliği, paketlenmesi,hazırlanması ve kullanımda bilim ve mühendisliğin yöntemlerini öğrencilere kazandırmaktır.

BÖLÜM AMAÇLARI

- Öğrencilerinin gıda mühendisliğinin ilkeleri ve uygulamaları hakkında geniş kapsamlı birikime sahip olmalarını sağlamak,

- Öğrencilerinin 21. yüzyıldaki teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek ve yeni bilgileri üretebilecek düzeyde temel mühendislik bilgilerini ve gıda mühendisliği mesleğine ve etiğine uygun mesleki ve kişisel nitelikler kazanmalarını sağlamak,

- Öğrencilere gıda proseslerinin sağlık, gıda güvenliği, çevre ve sosyal etkilerini dikkate alarak analizi ve tasarımı için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amaçlanmıştır.