Lisans Eğitimi

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF işletme Bölümü lisans eğitiminin amacı evrensel ölçüler ışığında dinamik, yenilikçi eğitim programları verilerek; ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek, sağlıklı kararlar alıp uygulayabilecek girişimci ve riskleri göze alabilen işletmeciler yetiştirmektir.

Öğrencilerimize işletme ve çevresi ile ilgili planlama stratejileri geliştirme, işletme politikaları belirleme ve uygulama becerileri kazandırılır. Bu çercevede yönetim organizasyon, insan kaynakları yönetimi, üretim yönetimi, pazarlama, finansal yönetim ve sayısal karar verme teknikleri alanlarında eğitim verilmektedir.

Bölüm mezunları ; Özel sektörde pazarlama, finans, muhasebe ve insan kaynakları yönetimi dallarında iş bulabilmekte ; Serbest muhasebeci, mali müşavirlik mesleklerine baş vurabilir hale gelmekte; ayrıca Kamu sektöründe de müfettişlikler, çeşitli uzmanlıklar, ve denetmenlikler için hazır hale gelmektedirler.

İşletme lisans programının diğer bir özelliği, ülkemizdeki belli başlı üniversiteler ile yabancı üniversitelerin ilgili bölümlerinde uygulanmakta olan programlara uyumlu bir özellik taşımasıdır. Bu noktada öğrencilerimiz lisans öğrenimleri süresinde Erasmus programı kapsamında Avrupa üniversitelerinde alacakları derslere daha kolay uyum sağlayabileceklerdir.

İşletme Bölümü akademik kadrosu deneyimli ve bilimsel açıdan yüksek düzeydeki öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Ayrıca bölüm öğrencilerinin kurdukları kulüpler ve topluluklar üniversite-sektör ilişkisinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktadır.

https://www.facebook.com/aku.iibf.ogrenci

http://obs.aku.edu.tr/oibs/bologna/fakulte_bologna.aspx?curFakKod=02