Biyoloji Bölümü

Bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde biyoloji bilimi, yaşadığımız yüzyılın en önemli bilimi olmuştur. Çünkü biyoloji bilimi, canlı ve çevresi ile ilgili fiziksel - kimyasal tüm konuları kapsar. Bu geniş kapsamından dolayı tıp, veteriner, biyoteknoloji, genetik mühendisliği, biyomühendislik, ekonomi ve ziraat gibi birçok bilim dalının temellerini oluşturur.

1992 yılında kurulmuş olan Biyoloji Bölümü ilk öğrencilerini 1994–1995 eğitim-öğretim yılında alarak öğrenime başlamış, ilk mezunlarını 1998 yılında vermiş ve bugüne kadar birçok lisans ve yüksek lisans öğrencisi eğitim ve öğretim hayatını tamamlamıştır.

Bölümümüzde Botanik, Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Zooloji olmak üzere dört anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümde okutulan teorik ve uygulamalı dersler içerikleri, anabilim dallarına göre temel biyoloji bilgilerini kapsayacak şekilde güncellenmekteidr. Bölümümüzün eğitim-öğretim faaliyetleri kendi alanlarında uzman, genç, dinamik ve girişimci öğretim üyelerimiz ve araştırma görevlilerimiz tarafından yürütülmektedir.

Bölümümüz bünyesinde bulunan araştırma laboratuvarları çağın gereksinimlerine uygun üstün nitelikli, modern cihaz ve laboratuvar gereçleri ile donatılmış olup, bu laboratuvarlarda uluslararası düzeyde üstün vasıflı çalışmalar sürdürülmektedir. Araştırmalar Bitki ve Hayvan Moleküler Genetiği, Biyokimya, Biyoteknoloji, Toksikoloji, Bitki ve Hayvan Fizyolojisi, Sitoloji, Hidrobiyoloji, Botanik ve Zooloji bilim dallarının en güncel konularında yoğunlaşmış durumdadır.

Lisans Öğretimi boyunca öğrencilerinin güncel bilgiler ile donanmasını amaçlayan bölümümüzde verilen derslerin büyük bölümü görsel gereçler ile de desteklenmektedir.

Neden AKÜ Biyoloji?

  1. Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünde ders programı çağın gereklerine uygun, biyoloji eğitimine paralel bir biçimde değişim göstermesi,
  2. Yerel, ulusal, uluslararası düzeyde AR-GE’ye temel oluşturan projeleri yürüten bir bölüm olması,
  3. Biyoloji bölümünde lisans döneminin ilk yıllarından itibaren öğrencilerimiz mevcut araştırma projelerinde görevlendirilmesi,
  4. Avrupa Birliği çerçevesinde yer alan Socrates Eğitim Programı ile bir başka ülkede bir eğitim programını izleme, yer alma, öğretme ve eğitim alma imkânını sağlaması,
  5. Yurtdışındaki diğer biyoloji eğitimi veren bölümlerle entegrasyon sağlanarak çeşitli araştırmalarda yer alması,
  6. Lisans düzeyinde öğrencilerimizin ülkemizin çeşitli üniversitelerinde yapılan araştırma, konferans, öğrenci kongresi, çalıştay vb. etkinliklere katılmasının teşvik edilmesi ve sağlanması,
  7. Uluslararası düzeyde bilimsel yayın sayısı bakımından ülkenin önde gelen bölümlerin içerisinde yer alması,