Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

Bölümün Amaçları ve Avantajları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, hareket yetersizliğine yol açan hastalıklar, yaralanmalar ve ağrılı durumlar sonrasında fonksiyonel durumun olabildiğince iyileştirilmesi ve devamı için bilimsel kanıtlara dayalı değerlendirme ve fizyoterapi rehabilitasyona özel tedavi yaklaşımlarının fizyoterapistler tarafından uygulandığı bir bilim dalıdır. Yüksekokulumuz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün amacı Sağlıklı yasamın temel kavramlarından olan fiziksel uygunluk, fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş bilgi, beceri ve yaklaşımların kullanımı ile devam ettirilebilmekte veya artırılabilmektedir. Fizyoterapist yaralanma, hastalık, doğuştan gelen özür, hareket sistemi bozuklukları veya diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; kişilerin fonksiyonel limitasyonlarını, ağrıyı, özrü ve yeteneklerini özel ölçme, değerlendirme ve inceleme yöntemleri ile belirleyerek hekimin tanısına göre, fonksiyonun ve fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan, uygulayan ve tekrar değerlendirerek rapor eden, sağlıklı kişilerin sağlığını devam ettirmek amacıyla uygun egzersizler, koruyucu programlar planlayan mesleki otonomiye sahip olan bir sağlık personeli yetiştirmektir.

Bölümün Akademik ve Teknolojik Gelişmeler İçerisindeki Yeri

Fiyoterapist mesleği günümüzde sağlık alanın’da teknolojik gelişmelere uygun olarak öğrencilerini fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında ileri düzeyde bilgi ve donanımlarla geleceğe hazırlamayı hedeflemektedir. Bunun için bir tarafta güçlü dinamik, teknolojik gelişmeleri yakında takip eden öğretim üyesi kadrosu ile teorik uygulamalar desteklenerek, öte yandan sağlık alanında gelişmiş laboratuvar kaynakları kullanılarak öğrencilerin pratik uygulamaları gerçekleştirilmiş olacaktır. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü (Afyon Sağlık Yüksekokulu’nda2008-2009 eğitim-öğretim döneminde eğitime başlamıştır mezunları, devlet ve özel hastanelerin kardiyoloji, Romatoloji, Nöroloji, Nöroşirurji , Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi, El cerrahisi, Kadın-doğum, Göğüs , Kalp, Damar cerrahisi, Çocuk cerrahisi , Acil cerrahi, Yanık, ortopedi ve travmatoloji, pediatri, geriatri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümlerinde istihdam edilmektedirler.

Bölüm Öğretim Elemanları

Bölümde 1 Öğretim Görevlisi tam zamanlı olarak görevli çalışmaktadır. Ayrıca ders verme amaçlı olarak Üniversitenin çeşitli birimlerinden öğretim üye ve elemanları dersleri yürütmektedir.

Bölümün Fiziki Yapısı

Bölümde 1 adet 30 kişilik derslik, 1adet 36 kişilik derslik,1 adet 50 kişilik derslik 80 kişilik konferans salonu (ortak), Ahmet Necdet sezer uygulama ve Araştırma hastanesinde 1 adet fizik tedavi uygulama laboratuvarı, 1 adet 15 kişilik bilgisayar laboratuvarı (ortak), 1 adet kütüphane ( aynı anda 10 öğrenci faydalanacak kapasite’de ortak) ve 1 adet öğrenci ve personel yemekhanesi 200 kişilik Toplam Kapalı alan miktarı 3980 m2, Eğitim-öğretim araştırmaya ait alan miktarı 1061m2 1061 m2 olan Binamız Ali Çetinkaya Yerleşkesi içerisinde , A ve B blok olmak üzere 2 blok halindedir.