İşletme (Türkçe) Bölümü

Bölümün Amaçları ve Avantajları

Bölümümüzün temel amacı; evrensel ölçüler ışığında dinamik, yenilikçi eğitim programları vererek; ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek, sağlıklı kararlar alıp uygulayabilecek girişimci ve riskleri göze alabilen işletmeciler yetiştirmektir.

Öğrencilerimize işletme ve çevresi ile ilgili planlama stratejileri geliştirme, işletme politikaları belirleme ve uygulama becerileri kazandırılmaktadır. Bu çerçevede öğrencilere yönetim organizasyon, insan kaynakları yönetimi, üretim yönetimi, pazarlama, finansal yönetim ve sayısal karar verme teknikleri alanlarında eğitim verilmektedir.

Bölüm mezunları ; Özel sektörde pazarlama, finans, muhasebe ve insan kaynakları yönetimi dallarında iş bulabilmekte ; Serbest muhasebeci, mali müşavirlik mesleklerine baş vurabilir hale gelmekte; ayrıca Kamu sektöründe de müfettişlikler, çeşitli uzmanlıklar, ve denetmenlikler için hazır hale gelmektedirler.

Bölümün Akademik ve Teknolojik Gelişmeler İçerisindeki Yeri

İşletme bölümü günümüzün rekabetçi, karmaşık ve küreselleşen iş dünyasının gerekli kıldığı müşteri odaklılık anlayışı çerçevesinde öğrencileri; takım ruhunu ve çalışmasını benimsemiş, işletme yönetim ve organizasyon sorunlarına yaratıcı çözümler üreten, küresel dünya algısına sahip, doğru işleri doğru bir şekilde yaparak işletmenin etkinliğini ve verimliliğini arttırmaya yönelik mezunlar olarak yetiştirip; onları ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilen girişimciler, liderler ve yöneticiler haline getirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora programlarıyla günümüz akademik dünyasının ihtiyaç duyduğu niteliklerde akademik personel yetiştirme çabalarıyla da akademik gelişmelere katkılar sunmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda bölümün ders programları, disiplinler arası bakış açıları ışığında, çağdaş dünya üniversitelerinin uygulamaları gözden geçirilerek hazırlanmıştır. Lisans ve lisansüstü seviyesinde sunulan programlar, dersler ve ders içerikleri günümüz akademik gelişmeler ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda en yeni gelişmeleri yansıtacak şekilde periyodik olarak gözden geçirilerek yenilenmektedir. İş dünyasındaki sektörlerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek için çeşitli sektörlerle ve mezunlarımızın kariyer gelişimlerine katkı sunmak için onlarla olan ilişkilerin sürekli kılınmasına ve koordinasyonun sağlanmasına önem verilmektedir

Bölüm Öğretim Elemanları

İşletme Bölümü’nün 26 öğretim üyesi ve 13 öğretim elemanından oluşan 39 kişilik öğretim kadrosu bulunmaktadır Bölümde 3 Profesör 6 Doçent ve 17 Yardımcı Doçent tam zamanlı olarak görev yapmaktadır. İşletme Bölümü’ndeki öğretim üyeleri ulusal ve uluslar arası bilimsel platformlarda bir çok akademik çalışmayla kendilerini tanıtmışlardır. Öğretim üyelerimiz verdikleri eğitim ve yaptıkları bilimsel araştırmalarla teorideki ve iş dünyasına yönelik uygulamalardaki en son gelişmeler hakkında öğrencileri sürekli haberdar etmektedirler.

Bölümün Fiziki Yapısı

İşletme Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki bölümlerden biri olduğu için derslerini bu fakültenin dersliklerinde gerçekleştirmektedir. Fakültemizde 31 tane derslik 2 tane bilgisayar laboratuar bulunmaktadır. Sınıflarımızda öğrencilerimizin dersleri takip etme ve anlamalarında yardımcı olacak ekipmanlar yer almaktadır. Fakültemizde, öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirebilmesi için bir tane kafeterya ve bir tane kantin bulunmaktadır. Konferans ve toplantıların gerçekleştirilebilmesi için fakültemiz bünyesinde 183 kişi kapasiteli Prof. Dr. Sabri Bektöre Konferans Salonu ve akademik personelin dinlenmesi için Cafe Scientific adlı bir dinlenme salonumuz bulunmaktadır. Bu alanlar bütün bölümlerce ortak kullanılmaktadır.