Öğrenci Kulüpleri

Çağdaş bir üniversitenin iyi bir eğitimin yanı sıra sosyal etkinlikler yoluyla oluşacağının bilincinde olan Afyon Kocatepe Üniversitesi, bu doğrultuda birçok etkinliğe önderlik etmektedir. Öğrencilerin oluşturdukları topluluk ve kulüplerdeki sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler üniversitemiz tarafından desteklenmektedir.

"Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci Toplulukları ve Kulüpleri Yönergesi" yeniden düzenlenmiştir. Öğrencilerden gelen istekler doğrultusunda değişik alanlarda yeni öğrenci topluluk ve kulüpleri kurulmuş ve kurulmaya da devam etmektedir. Öğrenciler, kurmak istedikleri topluluğun veya kulübün tüzüğünü "Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci Toplulukları ve Kulüpleri Yönergesi" ne göre oluşturmakta ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından da topluluk ve kulüplerin kuruluş aşaması tamamlanmaktadır.

Öğrenci Toplulukları ve Kulüpleri Yönergesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışmalarına devam etmekte olan topluluk ve kulüplerimiz;

HARİTA KULÜBÜ
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN KULÜBÜ
AT VE BİNİCİLİK KULÜBÜ
BEYİN ARAŞTIRMALARI KULÜBÜ
DOĞA KULÜBÜ
ELEKTRİK KULÜBÜ
İNGİLİZCE KULÜBÜ
PROTOTİP MOTORLU ARAÇLAR KULÜBÜ
TOPLUMSAL HİZMET KULÜBÜ
HARİTA VE SOSYAL ETKİLEŞİM KULÜBÜ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ
SOSYOLOJİ KULÜBÜ
TEKNOLOJİ KULÜBÜ
TIPTA AÇIK DÜŞÜNCE KULÜBÜ
TÜRK TIP ÖĞRENCİLERİ ULUSLARARASI BİRLİĞİ KULÜBÜ
     DAĞCILIK VE DOĞA KORUMA TOPLULUĞU
FOTOGRAF TOPLULUĞU
GENÇ LİDERLER TOPLULUĞU
HALK OYUNLARI VE DANS TOPLULUĞU
İLİM VE MEDENİYET TOPLULUĞU
İŞLETME VE EKONOMİ TOPLULUĞU
KRİTİK VE ANALİTİK DÜŞÜNME TOPLULUĞU
DİL KÜLTÜR VE KAYNAŞMA TOPLULUĞU
TURİZM TOPLULUĞU
KÜTÜPHANE TOPLULUĞU
BİLİŞİM TOPLULUĞU
ARAMA KURTARMA TOPLULUĞU (AKÜ- AKUT)
COĞRAFYA TOPLULUĞU
DİL KÜLTÜR VE KAYNAŞMA TOPLULUĞU
ETİK TOPLULUĞU
HAYVAN HAKLARI TOPLULUĞU
İLETİŞİM VE SOSYAL MEDYA TOPLULUĞU
MEHMET AKİF ERSOY DÜŞÜNCE TOPLULUĞU
ROBOT TEKNOLOJİLERİ TOPLULUĞU
TARİH TOPLULUĞU
TİYATRO TOPLULUĞU
TÜRKÇE TOPLULUĞU
YÖNETİM VE SİYASET TOPLULUĞU

HARİTA KULÜBÜ : ARŞ.GRV.ABDULGAFUR ÇAPADİŞ

AMAÇLAR :
-Öğrenciler ile Harita Mühendislerini ve bu alandaki bilim insanlarını sosyal kültürel ve mesleki etkinlikler ile yakınlaşmak.
-Öğrencileri hukuki akademik ve ekonomik olanaklar açısından bilgilendirmek ve geleceğe hazırlamak.
-Öğrencilerin teknik bilgileri yanında sosyal kültürel açıdan bilgilerini yükseltmek.
-Bu faaliyetlerle öğrenci öğretim üyeleri ve uygulamada görev alan mühendisler arasında güçlü bir diyalog kurmak.

FAALİYETLER :
-Mesleki eğitim kursları
-Teknik gezi
-Atölye çalışmaları
-Sempozyumlar
-Gazete dergi vs.
-Kulüp ile ilgili tanışma çayı ve mezunlar günü
-Toplantı seminerler ve oryantasyon
-Mesleki yarışmalar

ULUSLARARASI TİCART VE FİNANSMAN KULÜBÜ :YRD.DOÇ.DR.FİKRET YAMAN

AMAÇLAR :
-Öğrencilerimizin meslek hayatına daha iyi hazırlanabilmelerini sağlamak amacıyla öğrencilerimize pratik ve teorik katkı sağlamak amacıyla, öğrencilerimize pratik ve teorik katkı sağlamak.
-Yerel ulusal ve uluslar arası firmaları kulüp aracılığıyla üniversitemizle daha yakınlaştırmak.
-Öğrencilerimize yerel ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren işletmelerde staj ve iş imkanları sağlamak.
-Üniversitemizin ve Uluslar arası Ticaret ve Finansman Bölümü’ nün gerek yerel ve ulusal düzeyde gerekse uluslar arası düzeyde tanırlığını arttırmak.
-Uluslar arası Ticaret ve Finans konularında konferans, seminer,fuar vb. organizasyonlar düzenlemek.

FAALİYETLER :
-Yerel ulusal ve uluslar arası anlamda faaliyet gösteren ve finans kuruluşlarına geziler düzenlemek.
-Afyon Kocatepe Üniversitesi’ nde kulüp tarafından yerel ulusal ve uluslar arası firmalarla yapılacak etkinlikler sayesinde firmalarla öğrencileri sıkça bir araya getirmek.
-Öğrencilere ticaret ve finans ile ilgili aktivitelerle ilgili yazılı veya sözel ortamlarda üniversitenin onayıyla yayın yapmak
. -Üniversite öğrencilerine iş ve staj imkanı sağlamak için yerel yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve kurumlar ile işbirliği yapmak.
-Boş zamanların değerlendirilmesi amacıyla sosyal sportif kültürel çalışmaların yapılması alanında tanınan kişilerin üniversitemize getirilmesi böylece üniversitemizin bölümümüzün ve kulübümüzün Türkiye’ de tanınırlılığına katkı sağlamak.
-Yerel firmalarla anlaşıp öğrencilere verilecek kulüp kartlar sayesinde Afyonda öğrencilerimizin ekonomik anlamda daha uygun koşullarda yaşamalarını sağlamak.
-Üniversite öğrencilerinin gelecek planlarını yapmalarına mesleki gelişimlerine yardımcı olmak.
-Diğer üniversitelerin ve bünyesinde bulunduğumuz Afyon Kocatepe Üniversitesi’ nin diğer topluluk ve kulüpleriyle birlikte etkinliklerde işbirliği yapmak.
- Amaçlar doğrultusunda ticaret ve finans alanında seminerler, konferanslar,sempozyumlar vb.düzenlemek.

AT VE BİNİCİLİK KULÜBÜ :DOÇ.DR.KAMURAN PAMUK

AMAÇLAR :
-Ata sporumuz olan biniciliği öğretmek geliştirmek ve yaşatmak
-Yoğun ders programının öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak
-Öğrencilere at ve hayvan sevgisini aşılamak

FAALİYETLER :
-Binicilik sporu
-Binicilik ile ilgili konferanslar
-Doğa gezileri
-Teknik geziler
-Atçılık ve Binicilikle ilgili etkinliklere katılmak.

BEYİN ARAŞTIRMALARI KULÜBÜ:PROF.DR.MEHMET YAMAN

AMAÇLAR :
-Bu kulübün temel özel amacı beynin işleyişini ders formatında değil de daha enteraktif olacak şekilde ele almak,onun sırları ve gizemleri güncel konularda birleştirerek tartışma ortamı sağlamak.
-Nörolojide ucu acık konuları tartışarak onlara cevap aramak,
-Öğrencilerin bilimsel araştırma ve çalışma yapmalarında fikir alışverişini gerçekleştirebilecek ortamı sağlamak.
-Sırlarla dolu çok keşfedilecek yanı olan beyni ve onun fizyolojisini işleyen konuları sevdirmek.
-Nörolojik hastalıkların bazılarını masaya yatırıp etiyopatolojik mekanizmalarını tartışarak ileriye yönelik uygulanabilecek yeni fikirler ortaya atmak.
-Kronik nörolojik hastalık sahibi olanların dertleri ile ilgilenmek ve çözüm yolları aramak.
-Beynin gelişimini etkileyen uygulamaları keşfedip onları pratiğe dökmek.
-Öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri ile birlikte bilimsel çalışmalar yapmalarını teşvik etmek.

FAALİYETLER :
-Her ay yada dönem yeni bir konu belirleyip aylık toplantılarda onu tartışmak.
-Öğrencilerin görev alabilecekleri araştırma alanlarını ve konularını belirlemek
-Nörolojik gelişmeleri izlemek ve üyeleri bu konuda bilgilendirmek.
-Bilimsel toplantı ve sempozyumlar düzenlemek
-Beynin işleyişi hakkında güncel konuları tartışmak üzere ilimiz veya Türkiye çapında alanında uzmanlaşmış konukları davet ederek toplantılar düzenlemek.
-Kronik nörolojik hastalığı olanlara hasta bilgilendirme toplantısı yapmak.
-Toplumumuzdaki kronik nörolojik hastalığı olan veya yaşlı kişilerin sorunlarını ele alacağı programlar düzenlemek.
-Öğrencilerin birbirleriyle tanışıp kaynaşması için sosyal faaliyetler yapmak.
-Tıp Fakültesi öğrencileri ve kulüp üyelerinin motivasyonlarını arttırmak amacıyla bilimsel veya sosyal geziler düzenlemek.
-Aynı amaçlarla çalışan diğer grup topluluk ve kişilerle işbirliği yapmak.

DOĞA KULÜBÜ:DOÇ.DR.ÜNAL YILDIRIM

AMAÇLAR :
-Doğa olaylarını incelemek,gözlemlemek ve tanıtmak.
-İklim olaylarını değişikliklerini (küresel-ısınma-soğuma)ve etkileri konusunda bilgi vermek
-Coğrafya bilgi sistemleri tanıtımı, kullanımı ve yaygınlaştırılması konusunda etkinlikler yapmak, kurslar düzenlemek.

FAALİYETLER :
-Ülkemizin doğal güzelliklerinin tanıtılması için teknik geziler düzenlemek.
-Doğal afetler konusunda bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yapmak.
-Hatıra ormanı oluşturmak.
-Konusunda uzmanlaşmış kişileri davet ederek konferans. Seminer düzenlemek.
-Kulüp amacına uygun kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
-Çevre kirliliği ve geri dönüşüm konusunda üyeleri bilinçlendirmek.

ELEKTRİK KULÜBÜ: YRD.DOÇ.DR.FATİH ONUR HOCAOĞLU

AMAÇLAR :
-Elektrik enerjisini içinde barındıran bölümlerdeki arkadaşlarla ortaklaşa çalışmak kulübümüze üye olmalarını ve kulübümüzün faaliyetlerine katılımını sağlamak.
-Yeni gelen öğrenci arkadaşlarımızın ve kulüp üyelerinin öncelikle birbirleri ile kaynaşmayı sağlamak, bölüme ve üniversiteye adaptasyonunu sağlamak için tanışma organizasyonları düzenlemek.
-Benzer yapıdaki kulüplerle kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde iletişim kurmak faaliyet yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

FAALİYETLER :
-Amaçları doğrultusunda bilimsel, mesleki ve teknik; konferans,seminer,sempozyum,gezi,kurs vb. düzenlemek.
-Amaçları doğrultusunda teknik ve sosyal etkinlikler düzenlemek ve kulüp üyelerinin katılımını sağlamak.
-Amaçları doğrultusunda bilimsel ve teknik projeler düzenleyerek öğrencilerin bu projelere katılımını sağlamak
-Kulüp üyelerinin moral ve motivasyonları için piknik mezuniyet organizasyonu ziyaretler vs. düzenlemek katılımını sağlamak.
-Kulüp üyelerinin elektronik ortamda aktif olabilmesi için web sitesi kurmak.

İNGİLİZCE KULÜBÜ: OKT.ERKAN UYSAL

AMAÇLAR :
-Yabancı Diller Yüksekokulunda öğrenmekte oldukları İngilizce dilini öğrencilerin bireysel yeteneklerini, becerilerini ve bilgileri kullanabilmelerini veya keşfetmelerini sağlayacak,doğal ve kaliteli ortamlar oluşturmak, İngilizce skeç İngilizce sunum İngilizce film gösterimi ve İngilizce müzik etkinliklerini düzenleyerek öğrenmeyi pekiştirmek ve geliştirmek.

FAALİYETLER :
-Öğrencilerin dillerini kullanabilme becerilerini geliştirmek için İngilizce skeçleri canlandırmak ve dönem sonunda tüm öğrencilere c anlı performanslar sunmak
-Dinleme becerilerini geliştirmek için kültürel sanatsal belgesel İngilizce altyazılı filmler izletmek
-Telafuzu geliştirmek yeni kelimeler deyimler öğrenmek ve eğlenmek amacıyla İngilizce şarkılar söylemek. Yetenekli öğrencilerden oluşan koro ve solistler eşliğinde İngilizce şarkı repertuvarı oluşturarak dönem sonunda ve bahar şenliklerinde konserler düzenlemek.
-İngilizcenin zor olan konularını daha iyi anlamak ve zayıf öğrencilere yardımcı olmak için gönüllü başarılı öğrencilerden ve öğretim elemanlarından dil destek saatleri organize etmek.
-Öğrencilerin okuma alışkanlığını geliştirmek için İngilizce hikaye kitap değişim organizasyonu düzenlemek
-Önemli gün ve haftalar için İngilizce sunumlar düzenlemek ve tüm öğrencilere sunmak
-“Scrabble”, “Monopoly” ve “Tabu” gibi İngilizce kelime oyun turnuvaları düzenlemek
-İngilizce şiir yazma İngilizce hikaye yazma ve karaoke yarışmaları düzenlemek

PROTOTİP MOTORLU ARAÇLAR KULÜBÜ:ÖĞR.GRV.HASAN ORUNCAK

AMAÇLAR :
-AKÜ bünyesinde bulunan öğrencilerin bilişsel ve teknolojik kriterler doğrultusunda çağdaş anlayış çerçevesinde Prototip Motorlu Araçlar Kulübü’ ne kalıtımını sağlamak ve aktif olarak faaliyetlerde bulunup düzenlenecek organizasyonlarda yer almasını sağlamak.
-Öğrencilerin yetenek ve hayal gücü ekseninde zamanın gereksinimleri doğrultusunda prototip motorlu araç taşıt üretimine yönlendirmek.
-Aynı amaçlar doğrultusundaki öğrenciler ve ilgili kulüpler arasındaki iletişim ve bilgi paylaşımını sağlamak.
-Konusunda gelecek vaat eden üyelerine, destek olma adına ilgili sektörlerle irtibatlandırıp önünü açarak yeni ufuklar yaratmak.
-Muhtelif motor sporları ile ilgili organizasyonlarda bulunmak.

FAALİYETLER :
-Kulüp amaçlarına uygun olan seminer, sempozyum,kurs ve fuarlara katılım sağlamak ve bu etkinlikleri yerleşkede gerçekleştirmek.
-Motor ve taşıt üretiminde uzmanlaşmış kişi ve kurumlarla bağlantılı seminerler ve organizasyonlar düzenlemek
-Akademik anlayış çerçevesinde üniversite bünyesinden konuklar ağırlamak.
-Taşıt dizaynı ve projelendirmesi çalışmalarına öğrencilerin katılımını sağlayarak araştırma yapmalarına yöneltmek.
-Moral motivasyon ve finans gibi geri dönüşümler için, eğlence ,yarış turnuva, stant açma, yemek ve tanıtım toplantıları gibi teknik ve sosyal etkinlikler düzenlemek
-Kulübün özel amaçları çerçevesinde öğrencilerin çalışması için uygun zaman ve zemin oluşturmak çalışma alanları yaratmak ve bunları başta üyeleri olmak üzere birim öğrencilerinin kullanımına sunmak.

TOPLUMSAL HİZMET KULÜBÜ: ÖĞR.GRV.SUPHİ ÖZSÜER

AMAÇLAR :
-Üniversite öğrencilerinin sosyal duyarlılığının arttırılması, sosyal projelerle öğrencilerin moral kazanması ve kişilik gelişiminin desteklenmesi öğrencilerin yaşadığı toplumun sorunlarına çözümler üreterek katkıda bulunması.

FAALİYETLER :
-Köy okulları ve ilkokullarına eğitimi destekleyen materyaller temin etmek
-Otistik çocukların farkındalığını sağlayıp çeşitli organizasyonlar ile aileleri bilinçlendirici faaliyetler düzenlemek.
-Üniversitemizin çevre temizliğine ve çevre düzenlemesine katkıda bulunmak.
-Çocukların daha sağlıklı bilinçli yetişmeleri için köy kadınlarına eğitimler verilmesi.
-Sokak çocuklarını topluma kazandırması doğrultusunda sivil toplum örgütleri ile ilgili iş birliği içerisinde bulunmak.

HARİTA VE SOSYAL ETKİLEŞİM KULÜBÜ:ÖĞR.GRV.AYHAN ÇETİN

AMAÇLAR :
Harita ve Kadastro programı içerisindeki öğrencilerin hem kendi içlerinde hem de Meslek Yüksekokulumuzdaki diğer program öğrencileriyle kaynaşmasını ve pozitif yönde bir etkileşim oluşturmak, ayrıca Meslek Yüksekokulumuzdaki öğrenciler ile ilçe halkı arasında bir köprü oluşturarak sosyal, kültürel, teknik bir etkileşim amaçlanmaktadır.

FAALİYETLER :
Tanışma günleri düzenlemek
Sosyal etkinlik günleri düzenlemek, bu çerçevede ünlü kişileri söyleşi yapmak amacıyla üniversitemizde ağırlamak
Okulumuzda tiyatro ile ilgili çalışmalar yapmak
Şiir okuma geceleri düzenlemek
Öğrenciler arasında ödüllü yarışmalar düzenlemek
Programlar arası sportif faaliyetler düzenlemek
Teknik geziler düzenlemek
Sosyal ve kültürel geziler düzenlemek

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ:YRD.DOÇ.DR.CAHİT GÜRER

AMAÇLAR :
-Bu yönergenin amacı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişmesini destelemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve üniversite yıllarında mesleğe hazırlanmalarını sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmaktır. Ayrıca gerçekleştirilecek sosyal kültürel etkinliklerle gelişim ve değişim toplumumuza taşımaktır.

FAALİYETLER :
-İnşaat Mühendisliği alanı ile ilgili fuar proje teknik ve şirket gezileri düzenlemek
-İnşaat mühendisliğinin anlatılması ve eğitim amaçlı seminerler, paneller, söyleşi ve sempozyumlar düzenlemek
-İnşaat mühendisliği öğrencilerinin iş ve staj imkanı bulmasını sağlayacak inşaat mühendisliği kariyer günleri etkinlikleri planlamak
-İnşaat mühendisleri ile işbirliği içerisinde çalışan diğer mühendislik dallarını tanıtmak ve birbirleriyle olan etkileşimlerini çeşitli etkinliklerle anlatmak.
-Bölümümüzün düzenleyeceği inşaat mühendisliği alanıyla ilgili ulusal uluslar arası sempozyum seminer panellere ev sahipliği yapmak ve katılımı sağlamak ve bu tip organizasyonlara yardımcı olmak
-Bölüm öğrencilerine İnşaat Mühendisliği alanında yapılan teknolojik gelişmelerden haberdar etmek ve kullanım alanlarını öğretmek amaçlı teknik seminer ve kurslar düzenlemek.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ: ARŞ.GRV.NAZAN YILMAZ

AMAÇLAR :
-Kimya mühendisliği bölümünü sektörde en iyi şekilde temsil etmek ve tanıtımını yapmak
-Üyelerin hem okul sırasında hem de okul sonrasında bireyler arası dayanışmayı güçlendirmek ve üyelerin birbirleri arasındaki maddi ve manevi yardımlaşmaya aracı olmak
-Ayrıca öğrencilerin Kimya Mühendisliği ile ilgili bilgilere daha kolay ulaşımı için destek sağlayarak öğrencileri arasında bilgi birikimini arttırmak ve paylaşmak amaç edinilmiştir.

FAALİYETLER :
-Kimya mühendisliği ile ilgili teknik geziler düzenlemek ve bu sayede öğrenilen teorik bilgileri uygulama ile pekiştirmek
-Öğrencilerin kimya mühendisliği hakkında bilgi birikimini arttırmak için üniversite bünyesinde internet ortamında faaliyet göstermek
-Kimya Mühendisliği ile ilgili seminerler düzenlemek
-Öğrenciler arası iletişimi güçlendirmek için tanışma toplantıları yapmak
-Çalışma alanları belirleyerek o alanlarda öğrencilerin araştırma yapmalarını sağlamak
-Bölüme yeni gelen öğrencilere bölümü tanıtacak ve adaptasyonu sağlayacak faaliyetlerde bulunmak
-Teknik etkinlikler düzenlemek
-Diğer üniversitelerin kimya mühendisleri bölümleri ile irtibata geçmek ve işbirliği yapmak
-Kimya mühendisliği ile ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği sağlamak
-Proses yönetimleri hakkında bilgilendirme sunmak gelişmeleri takip etmek
-Diğer mühendislik alanlarının üretim faaliyetlerini takip edip bu yenilikleri üniversite çapında duyurmak
-Kulübün sürekliliğini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak
-Sosyal sorumluluk projeleriyle hem ülkemize hem dünyamıza hemde kendimize değer katmak

SOSYOLOJİ KULÜBÜ:ARŞ.GRV.AHMET AYHAN KOYUNCU

AMAÇLAR :
-Öğrenciler ile sosyologları ve bu alandaki bilim insanlarını sosyal kültürel ve mesleki etkinlikler ile yakınlaştırmak.
-Öğrencileri toplumsal olaylar karşısında sosyolojik düşünme konusunda eğitmek.
-Öğrencilerin teknik bilgileri yanında sosyal kültürel bilgilerini yükseltmek.
-Bu faaliyetlerle öğrenci öğretim üyeleri ve uygulamada görev alan sosyal bilimciler arasında güçlü bir diyalog kurmak.

FAALİYETLER :
-Sosyolojik film ve belgesel gösterimi yapmak.
-Klasik ve Çağdaş sosyologlar üzerine paneller seminerler düzenlemek
-Üyelerine sosyolojik düşünme metodunu kazandırmak amacıyla konferanslar düzenlemek
-Sosyolojik metinler üzerine fikri toplantılar düzenlemek.

TEKNOLOJİ KULÜBÜ:PROF.DR.KUBİLAY ASLANTAŞ

AMAÇLAR :
-Üniversite öğrencilerini daha sosyal daha etkin ve mesleki olarak bilinçli bir birey olmasına katkı sağlamak
-Ekip ruhu oluşturarak sosyal sorunluluk projeleri vb. organizasyonlarla kişisel gelişime katkı sağlamak
-Mesleki konuda bilgilendirme amaçlı etkinlikler düzenlemek yapılan proje tasarım vb yarışmalara katılmak

FAALİYETLER :
-Mesleki teknik gezi düzenlemek
-Sosyal sorumluluk projeleri düzenlemek
-Konferans seminer gibi etkinlikler düzenlemek
-Dergi, broşür, gazete gibi yayınlar yayımlamak
-Kulüp üyeleri için yemek kokteyl gibi etkinlikler düzenlemek
-Anket, röportaj münazara gibi sosyal etkinlikler yapmak
-Bildiri ve tanıtım amaçlı stand kurmak
-Eğitici ve öğretici kurslar açmak
-Fakültemizi çeşitli yarışmalarda temsil etmek
-Çeşitli proje,tasarım vb. yarışmalara katılmak.

TIPTA AÇIK DÜŞÜNCE KULÜBÜ: DOÇ.DR.ÖMER ÖZBULUT

AMAÇLAR :
-Tıp Fakültesi öğrencilerinin tıp ve tıp dışı bilimlerde düşünmelerini teşvik edip, yeterli birer hekim adayı olmaları için, medikal ve paramedikal alanlarda çeşitli konferanslar ve çalıştaylar düzenler.Tarihi ve kültürel yerlere geziler düzenler. Bilimsel kongrelere katılım yapmayı amaçlar.
-Tıp fakültesi öğrencilerinin çevresinden ve dünyadan haberdar birer biey hekim adayı olabilmesi için belirli gün ve haftalarda bilgilendirme amaçlı çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eder bu önemli gün ve haftalar ile ilgili fotoğraf sergileri ve konferanslar düzenler.Yine bu önemli gün ve haftalarda gerekirse sağlık taramaları yapmak için çalışmalar yapar.
-Bilimsel düşücenin geliştirilmesini sağlarken tıp fakültesi öğrencilerinin kaynaşıp meslek yaşantılarında uyum içinde çalışıp bilimsel gelişmelerin öncüsü olabilmeleri için spor turnuvaları piknik müzik dinletisi belgesel ve film gösterimleri gibi toplu halde katılımın olduğu sosyal etkinlikler düzenler
-Yapılan ve yapılacak olan tüm etkinlikleri araştırmaları el ilanı afiş dergi bülten internet sitesi vb türlü yayın ile duyurur.

FAALİYETLER :
-Tıp ile ilgili önemli gün ve haftalarda konferanslar düzenlemek, fotograf sergisi açmak ve gerekirse sağlık taramaları yapmak
-Kulüp tanıtımı yapmak için tanışma toplantıları düzenlemek ve stant açmak
-Kulüp ile ilgili spor turnuvaları piknik müzik dinletileri belgesel ve film gösterimleri yapmak
-Tıp ile ilgili bülten dergi gazete vb çıkartmak
-Sivil toplum kuruluşlarını önemli gün ve haftalarda ziyaret etmek
-Tıp ile ilgili tarihi ve kültürel yerlere geziler yapmak kongrelere katılmak
-Tıp ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak

TÜRK TIP ÖĞRENCİLERİ ULUSLARARASI BİRLİĞİ KULÜBÜ:PROF.DR.AHMET SONGUR

AMAÇLAR :
-Tıp öğrencilerini bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanmaya teşvik etmek
-Projeler ve ders dışı eğitimler düzenlemek
-Yurtdışı staj ve proje değişim programları ile üniversitemizi ve şehrimizi ulusal ve uluslar arası alanda tanıtmak
-Üyeler diğer tıp öğrenci toplulukları ulusal ve uluslar arası kuruluşlar arasında bağlantıyı sağlamak
-Tıp öğrencileri çapında insancıl ideallerin ve tıp etiğinin gelişmesine yardımcı olmak
-Gelecekte duyarlı hekimler yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

FAALİYETLER :
-Kulübün amaçları doğrultusunda tıp öğrencilerini geleceğin nitelikli hekimlerine çevirmeye ve çeşitli etkinliklerle hem kendilerini hem de halkı bilinçlendirmelerini sağlamak
-Tıp öğrencileri için bilimsel değişimlerin yapılmasını sağlayarak farklı ülkelerdeki sağlık sistemleriyle ilgili farkındalıklarını arttırmak.
-Farklı üniversiteler ile işbirliği içerinde eş zamanlı veya birlikte faaliyet alanı ile ilgili organizasyonlar düzenlemek.
-Tıp öğrencilerini halk sağlığı ile ilgili küresel sağlık sorunları ile ilgili fikirlerini paylaşmaları için bir araya getirmek
-İnsan Hakları hasta ve hekim hakları ile ilgili hem hastaları hem de tıp öğrencilerini bilgilendirmek.

DAĞCILIK VE DOĞA KORUMA TOPLULUĞU :DOÇ.DR.HESNA KANDIR

AMAÇLAR :
-Dağcılık faaliyetleri adı altında trekking, hiking, kaya tırmanışı (bouldering,uzun duvar tırmanışı, ferrata vs.) alpin stil etkinlikler gerçekleştirmek, öğrencilere dağcılık faaliyetlerini tanıtak, sevdirmek.
-Dağcılık sporuna gönül vermiş, bu konuda eğitim almış, yeterince deneyimli üyeleri ile ulusal arenada faaliyetlerle yarışmalara eğitimlere katılmak.Afyon Kocatepe Üniversitesi’ nin ismini gurula taşımak, Üniversitenin tanırlılığını ve popülaritesini artırmak.
-Öğrenciler için doğa yürüyüşleri ve eğitimler düzenlemek suretiyle motivasyonlarını arttırmak, öğrencilerin birlik ve beraberliğini geliştirmek sosyalleşmelerine olanak tanımak.
-Doğa ve öğrenci birlikteliğini sağlamak, geliştirmek, doğaya duyarlı gençler yetiştirmek.
-Doğada bir ekip olarak varolmanın daha güvenli olduğu duygusunu yaşatmak, ekip ruhunu geliştirmek, sıkı dostluklar oluşturmak.
-Bisiklet sporunu yaygınlaştırmak öğrencileri bu spora özendirmek, bisiklet kullanımını öğrenciler arasında popüler hale dönüştürmek.

FAALİYETLER :
-Dağcılık faaliyetlerine başlamadan önce öğrencilere bilgilendirmeleri yapmak, olası kazalardan korunmak için teorik ve uygulamalı olarak eğitimler düzenlemek.
-Trekking, hiking,kaya tırmanışı (bouldering,uzun duvar tırmanışı,ferrat vs.) alpin stil gibi etkinlikler düzenlemek.
-Doğa gezileri düzenlemek, doğada gerçekleşen değişikliklere ilgi çekmek,
-Doğa gönüllüleri yetiştirmek amacı ile doğa koruma eğitimleri gerçekleştirmek.
-Doğa korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak ( önemli doğa alanlarında çevre temizliğine destek sağlamak, ağaçlandırma etkinliklerinde bulunmak vs.)
-İsteğe bağlı olarak yurdumuzda nerede ise yol olma noktasına gelmiş yerli tohumlrı araştırmak, toplamak, dağıtımını dağlamak kısacası yok olmalarını engellemek için gönüllü hizmeti sunmak.
-Çevre ilkokullarına ziyaretler gerçekleştirmek dağcılık ve doğa korumanın önemini anlatan seminerler vermek, çeşitli destek kampanyalarında bulunmak
-Doğada bisiklet turları düzenlemek.
-Topluluk amaçlarına uygun kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, üniversitemizi yurt içi ve yurt dışında temsil etmek.
-Topluluk amacına uygun popüler isimleri Üniversitemize davet etmek seminer,söyleşi imkanları oluşturmak.

FOTOĞRAF TOPLULUĞU :ÖĞR.GRV.TOLGA GÜROCAK

AMAÇLAR :
-Üyelerin fotoğraf hakkındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek .
-Üyelerin yapacağı fotoğrafa ilişkin çalışmalarına destek vermek.
-Üyelerin fotoğrafik çalışmalarını sergilemelerine olanak sağlamak.

FAALİYETLER :
-Fotoğraf alanında eğitim semineri gerçekleştirmek.
-Fotoğraf alanında panel,konferans, söyleşi gibi etkinlikler düzenlemek.
-Fotoğraf sergileri, dia gösterileri düzenlemek.
-Eğitim amaçlı fotoğraf gezileri düzenlemek.
-Fotoğraf topluluğunu tanıtmak amacıyla web sitesi düzenlemek.
-Fotoğrafla ilgili film ve belgesel gösterimi yapmak.

GENÇ LİDERLER TOPLULUĞU :DOÇ.DR.YUSUF KARACA

AMAÇLAR :
-Üyelerin liderlik vasıfları yönünde gelişimini sağlamak.
-Üyelerin liderlik vasıfları ile ilgili çalışmalarını sergilemelerine olanak sağlamak.
-Üyelerin İş dünyası yönetim biçimleri lider bireyleri tanımaları ve bu lider kadrolarda çalışmalarına olanak sağlamak.

FAALİYETLER :
-Amaçlar doğrultusunda seminer,sempozyum,konferans,münazaralar,eğitimler,panel,söyleşi düzenlemek.
-Amaçlar doğrultusunda üniversitemiz ilgili kurumları ile sertifikalı eğitimler düzenlemek.
-Amaçlar doğrultusunda lider marka yarışmaları düzenlemek.
-Amaçlar doğrultusunda ortaklaşa proje çalışmaları düzenlemek.

HALK OYUNLARI VE DANS TOPLULUĞU:YRD.DOÇ.DR.YUNUS TORTOP

AMAÇLAR :
-Türkiyede’ ki kültürel ve geleneksel mirasın temelde geleneksel halk oyunlarıve danslarla canlanmasını ve farklı gruplara ulaştırılmasını sağlamak.
-Öğrencilerin bu toplulukta görev alarak bilgi yetenek ve ilgileri ölcüsünde hem halk oyunları ve dansta yetenek ve becerilerinin farkına varmalarını hemde bir araya geldikleri diğer üyelerle birlikte çalışarak sosyal anlamda gelişmelerini sağlayacak ortam yaratılmasını sağlamak.
-Halk oyunları ve dans aracılığı ile öğrencilerin sosyal kültürel değerlere sahip çıkmalarını sağlamak.
-Halk oyunları ve dans aracılığı ile öğrenciler arasındaki iletişimi geliştirmek.
-Geleneksel halk danslarımız ile folklor üzerine değerleri tanımak, tanıtmak, geliştirmek, korumak ve yaymak.
-Diğer üniversitelerin ilgili kulüpleri ve üniversitemizin diğer topluluk/kulüpleri ile ortak çalışmalarla işbirliğini geliştirmek.
-Öğrencilerle dünya danslarının modern etnik unsurlarını ve kendi folklorik zenginliklerimizi kullanarak modern dans ve dans tiyatrosu projeleri oluşturmak eğitim vermek ve sahnelemek
-Öğrencilere geleneksel halk dansları basta olmak üzere eşli ve modern dansların eğitimini vererek gösteriler gerçekleştirmek.
-Mevleviliğin bir sembolü olan sema’ nın kültürünü öğretmek ve bedensel hareketin öğretimi ile uygulamasını gerçekleştirmek.

FAALİYETLER :
-Halk oyunları modern dans ve diğer dans türleri üzerine kurslar açmak ve eğitim vermek,
-Halk oyunları ve dans üzerine konferans, panel, sempozyum,seminerler ve söyleşiler düzenlemek,
-Yurt içinde ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla halk oyunları ve dans üzerine destek vermek,destek almak,proje oluşturmak,projelere katılmak.
-Dergi çıkartmak, sosyal paylaşım sitelerinde grup oluşturmak ve web sitesi kurarak yapmış olduğumuz faaliyetleri duyurmak ve bilgilendirmek,
-Kulüp öğrencilerimiz ile ulusal ve uluslar arası şenlik, festival, şölen, gösteri, yarışma vb. faaliyetlere katılmak üniversite ve kulübümüzün tanıtımını sağlamak.
-Üniversitemizde organize edilen bahar şenlikleri mezuniyet törenleri açılış, temel atma, tören vs. etkinliklere Halk oyunları ve Dans gösterileri ile katılarak destek vermek.
-Diğer kurum kuruluş ve öğrenci topluluk/kulüplerinden gelecek talepler doğrultusunda üniversitemizin ilgili birimlerinin (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Organizasyon Hizmetleri Birimi) görevlendirmeleri ile bayram, açılış, temel atma, tören vs. etkinliklere Halk Oyunları ve Dans gösterileri ile katılmak.

İLİM VE MEDENİYET TOPLULUĞU :YRD.DOÇ.DR.YUNUS TORTOP

AMAÇLAR :
- Medeniyetin, “Bir topluluğun maddi ve manevi alanlarına, edebiyat, güzel sanatlar, ilim, fikir ve felsefe, teknik ve ahlâk alanlarına, ortak bir yön, neşe, hüzün, hız ve ortak motifleri vermeye çalışan ruhî güçtür.” tanımından yola çıkarak ilhamını medeniyetimizin köklerinden alarak, "medeniyet" bilinci ile yeniden var olmayı, hayatı, insanı, kavramları, kurumları, tanımlamayı ve çözümler üretmeyi amaçlar.
-Bilimsel, felsefi, kültürel ve ilmi konularda üyelerinin düşünsel gelişimlerine yardımcı olacak, onları düşünen ve kendine güvenen birey olma vasfıyla geleceğe hazırlayacak, sempozyum, konferans, forum, söyleşi gibi aktiviteler düzenlemek, bu gibi toplantı ve kongrelere katılmak.
-Herkese hitap eden, kendisini, yeteneğini, düşünce ve hayallerini paylaşma fırsatı arayan tüm üniversitelilere kapılarını açarak çalışmalar yapmak.
-AKÜ öğrencilerini ulusal ve uluslararası kültürel ve düşünsel faaliyetlerden haberdar etmek ve katılımlarını sağlamaya yardımcı olmak.
-Üyelerinin ve diğer öğrencilerin diğer üniversitelerde ve dünya üniversitelerinde okuyan öğrencilerle akademik düzeyde fikir alışverişlerinde bulunmalarını ve ortak programlar yapmalarını sağlamak,
-Amaçları ile ilgisi bulunan alanlarda vakıf, dernek vekulüpler ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, üniversitemiz yetikili organlarının kararıyla platformlar oluşturmak, programlar organize etmek.

FAALİYETLER :
- Bilimsel, felsefi, kültürel ve ilmi konularda üyelerinin düşünsel gelişimlerine yardımcı olacak, onları düşünen ve kendine güvenen birey olma vasfıyla geleceğe hazırlayacak, sempozyum, konferans, konser, forum, söyleşi, anma toplantıları, şiir geceleri, tiyatro, yarışma gibi aktiviteler düzenlemek, bu gibi toplantı ve kongrelere katılmak.
-Kitap, dergi ve bülten çıkarmak ve web sitesi kurmak.
-Kitap fuarlarına katılmak ve imza günleri düzenlemek.
-Öykü, şiir, makale ve deneme gibi dallarda yarışmalar düzenlemek.
-Faaliyet alanları ile ilgili fotoğraf sergisi, stant açma ve anma geceleri organize etmek
-Topluluğumuza sponsor olan özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine ait ticari işletmelerden üyelerimizin indirimli yararlanmaları için indirim kartı sağlamak.

İŞLETME VE EKONOMİ TOPLULUĞU :DOÇ.DR.TUĞRUL KANDEMİR

AMAÇLAR :
-Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde bulunan öğrencilerin bütününe hitap eden,öğrencilerin üniversiteden aldıkları eğitimin yanında kişisel gelişmelerine katkıda bulunan topluluk üyelerimizin düzenleyecek oldukları etkinliklerde kazandıkları ekip çalışmasını, dayanışmayı, yardımlaşmayı, üniversite eğitimi sonrası mesleki becerilerine katkıda bulunmak,destek vermek bir nevi onları iş hayatına hazırlamaya yönelik faaliyetler yapmak.öğrencilerin iş dünyasıyla olan ilişkilerini başlatma ve geliştirmeye yönelik toplantılar düzenlemek bu kapsamda her yıl geleneksel olarak düzenlenen İnovasyon zirvesi ve Kocatepe gelişim günleri organizasyonlarını devam ettirmek aynı zamanda buna benzer ulusal bazda gündemi takip eden konuları ele alarak üniversite ve şehri bir araya getiren yeni etkinliklere imza atmak.

FAALİYETLER :
-İlgili birimlerle irtibata geçerek sertifikalı eğitim programları düzenlemek.
-Kurumsal firmalarla toplantı düzenleyerek öğrencilere staj ve iş imkanı sağlamak.
-Her yıl gündeme göre değişik konuları ele alarak İnovasyon Zirvesi düzenlemek.
-Alanında kariyer yapmış kişiler ile öğrencileri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen Kocatepe Gelişim Günleri organize etmek.
-Topluluğumuzun kulüp döneminden var olan, öğrencilere firmalardan indirim sağlayan pozitif kartın tanıtım gecesini düzenlemek.
-Farklı üniversiteler ile işbirliği içerisinde eş zamanlı veya birlikte faaliyet alanı ile ilgili organizasyonlar düzenlemek.
-Mesleki alanlarla ilgili gezi düzenleme ve işletme ziyaretlerinde bulunma.
-Ulusal ve uluslar arası ajanslar ile iletişim halinde olup yapılan proje çalışmalarında görev üstlenip öğrencilere yardımcı olmak.
-Farklı üniversitelerde temsilcilikler oluşturularak oralarda etkinlikler düzenlemek veya burada yaptığımız etkinliklere oradan katılımcı sağlamak.
-Topluluğun amaçlarına uygun gerçekleştireceğimiz etkinliklerin akşamına gündüz programının devamı şeklinde gala gecesi düzenlemek.
-Topluluğumuzun kulüp döneminde her yıl düzenli olarak yayınladığı öğrencilere üniversite ve üniversite yaşamı hakkında bilgiler içeren kampus gelişim dergisini üniversitenin onayı ile her yıl tekrar çıkartmaya devam etmek.

KRİTİK VE ANALİTİK DÜŞÜNME TOPLULUĞU :PROF.DR.YILMAZ YALÇIN

AMAÇLAR :
-Üniversite öğrencilerinin doğru düşünme becerileri kazanmalarını, kendilerine yada başkalarına ait olan iddia ve fikirleri tarafsız önyargısız bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak.
-Bireysel kariyerlerinin her yönü hakkında daha iyi düşünmelerini sağlamak amacıyla Kritik ve Analitik Düşünme sistemini öğrenmelerine yardımcı olmak.
-Olayları yorumlayıp gelişmeleri doğru değerlendirerek doğru sorulara doğru cevaplar bularak olayların neden sonuç ilişkisini kurmalarını sağlamak.
-Olayları ve durumları geçmiş bugün gelecek ekseninde bütüncül olarak değerlendirebilme sağlıklı öngörülerde bulunma vb. alanlarda faaliyet göstermek.

FAALİYETLER :
-Kritik ve Analitik Düşünme sistemini öğretici seminer ve kongreler düzenlemek.
-Kritik ve Analitik düşünmeyi sağlayacak oturum ve panel düzenlemek
-Doğru düşünme becerileri kazanmalarını ve geliştirmelerini sağlayacak sempozyum ve çalıştay düzenlemek.
-Düşünmeye yönelik sergiler düzenlemek.
-Kritik ve Analitik düşünmeye yönelik afiş,logo,bilgi,karikatür,fotoğraf vb. konularda yarışmalar düzenlemek.

DİL KÜLTÜR VE KAYNAŞMA TOPLULUĞU:OKT.İLYAS SAYKILI

AMAÇLAR :
-Dil Kültür ve Kaynaşma Topluluğu’ nun amacı dil ve kültür odaklı etkinlikler düzenleyerek dil ve kültürel çeşitliliği ve zenginliği tanıtmak ve üniversitemiz öğrencilerinin farklı dil ve kültürleri öğrenmelerini sağlayarak farklı dil ve kültürlerden insanlarla kaynaşmalarını sağlamaktır. Ayrıca farklı yörelerde konuşulan şive, aksan vb. dilsel öğelere dikkat çekilmesinin yanı sıra özellikle yabancı dil ile alakalı sorunlara da dikkat çekilmesi hedeflenmektedir.

FAALİYETLER :
-Yabancı Dil etkinlikleri düzenlemek
-Yabancı dil ve yabancı kültürlere yönelik yarışmalar düzenlemek
-Yabancı dil ve kültürlere ait zenginliklere yönelik tanıtıcı faaliyetler düzenlemek.
-Yabancı dil bilinci oluşturulmasına yönelik eğitimler vermek
-Üniversitemiz yabancı uyruklu öğrencilerin anadillerini ve kültürlerini tanıtabilecekleri etkinlikler düzenlemek
-Yabancı dil ile alakalı konferans, seminer, müzik dinletileri ve söyleşiler düzenlemek.

TURİZM TOPLULUĞU :ARŞ.GRV.FATİH GÜNAY

AMAÇLAR :
-Öğrencilerin gezi gözlem yoluyla çevrelerini tanımalarını, sosyalleşmelerini ve etrafındaki unsurlar hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktayız.
-Ülke ve bölge turizmini sosyal, kültürel faaliyetler düzenleyerek toplum ve üniversite öğrencileri arasında turizm bilincinin artmasını sağlamak.
-Üniversitemizde yayınlanan gazete ve dergilerde kulübümüzün çalışmalarına yer vermek.
-Turizm amaçlı kaynak temini için turizm kütüphanesini oluşturmak ve destek vermek.
-Turizm ve otelcilik işletmeciliği bölümü öğrencilerinin internet ortamında haberleşmelerini sağlayacak zemin oluşturmak.
-Turizm haftasında konu ile ilgili organizasyonlarda bulunmak.

FAALİYETLER :
-Türkiye sınırları içerisinde yer alan 7 bölge içerisindeki müze, ören yerleri ve tarihi arkeolojik değerlere sahip merkezlere düzenlenecek geziler ile Türkiye coğrafyasının kültürünü ve folklorunu öğretmek ve önemini kavramak.
-Turizm alanında akademik çalışma yapan kişileri üniversitemizde panel vs. gibi organizasyonlar düzenleyerek davet etmek.
-Turizm ve otelcilik işletme bölümü öğrencilerinin becerilerini gösterecekleri bahar şenlikleri gibi organizasyonlarda faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak.

KÜTÜPHANE TOPLULUĞU: UZM.ZEHRA KÜNDEYİ

AMAÇLAR :
-Afyon Kocatepe Üniversitesi kütüphanelerinin tanıtılması
-Afyonkarahisar ve diğer illerde bulunan üniversite ve halk kütüphaneleriyle koordineli bir şekilde çalışarak projeler üretmek.
-Kültür sanat gelişim ve kişisel gelişim faaliyetleri yapmak
-Sosyal sorumluluk projeleri oluşturmak ve katkıda bulunmak
-Yerel bölgesel ve ulusal alanda kütüphaneciliği destekleyecek projeler yapmak
-Ulusal ajans aracılığı ile AB projelerinde kütüphane kültürünü, kitap okumaya yönelik araştırmalar ve çalışmalar yapmak
-Kulüp üyesi arkadaşlarımızla kulübümüzün amacı doğrultusunda etkinlikler düzenleyerek kulübümüzü bilinirliğini arttırmak ve kulübümüzü daha aktif kılmak

FAALİYETLER :
-Kültür edebiyat ve sanat gazetesi çıkartmak
-Kütüphanemize ait web sitesi yayınlamak
-Kitap ve edebiyat ile ilgili konferans, çalıştay, seminer,sempozyum,panel,zirve,acık oturum gibi faaliyetler düzenlemek
- Kitap ve edebiyat ile ilgili konferans, çalıştay, seminer,sempozyum,panel,zirve,acık oturum gibi faaliyetlere katılım sağlamak
-Diğer üniversitelerin benzer kulüpleriyle birlikte çalışmalar yapmak
-Kütüphanedeki kitapların sayıca arttırılmasını sağlamak için çeşitli bağış vs. etkinlikler düzenlemek
-Kitap fuarlarına diğer kütüphanelere ve ilgili yerlere geziler düzenlemek
-Afyon Kocatepe Üniversitesi kütüphane topluluğu olarak Afyon Kocatepe Üniversitesinde faaliyet gösteren diğer kulüplerle işbirliği içerisinde bulunmak.

BİLİŞİM TOPLULUĞU DANIŞMANI:YRD.DOÇ.DR.MEHMET KAHRAMAN

AMAÇLAR :
-Bilişim teknolojileri konusunda bilgili bireyler yetiştirmesine destek sağlamak.
-Bilişim topluluğu üyelerinin serbst zamanlarını bilişim etkinlikleri ile değerlendirmesini sağlamak.
-Bilişim ile ilgili istekte bulunan kurum ve kuruluşlara teorik ve uygulama desteği sağlamak.
-Bilişim teknolojilerinin verimli etkili ve bilinçli kullanımı ile ilgili etkinlikler düzenlemek.
-Bilişim teknolojileri alanında bilimsel kültürel etkinliklere katılmak.
-Kurs, seminer konferans ve benzeri faaliyetlerle üyelerin eğitimlerine bilişim alanında destek olmak.
-Diğer topluluk ve kulüplerle iletişim kurmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

FAALİYETLER :
-Bilgisayar,Bilişim,E-öğrenme, Programlama ve internet ile ilgili faaliyetlerde bulunur.
-Bilişim teknolojileri alanında eğitimler etkinlikler düzenler.
-Bilişim alanındaki gelişmeleri yakından izleyerek yurtiçi ve yurtdışı geziler düzenler.
-Basın Yayın ve halkla ilişkiler biriminin koordinasyonunda bilişim ile ilgili kitap, dergi, gazete, CD, bülten hazırlar,yayınlar ve bastırır.
- Bilişim ile ilgili kitaplık kurup geliştirir.

ARAMA KURTARMA TOPLULUĞU (AKÜ- AKUT):Doç.Dr.Uğur ERİŞMİŞ

AMAÇLAR :
Gönüllülük karşılıksız yardımseverlik, canlı yaşamına değer veren dürüst, güvenirlilik esasına dayalı AKUT(Arama Kurtarma Topluluğu) Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerine temel afet bilinci kazandırmak, ilk yardımın önemini arttırmak, afetlerde ya da doğadaki kazalarda kendi kendini kurtarabilecek üyeler yetiştirmektir. Topluluğun temel ilgi alanı doğa şartlarına için gerekli temek arama kurtarma ve ilk yardım bilgilerinin öğrenilmesini ve uygulamasını sağlamaktır.

FAALİYETLER :
1- Arama kurtarma tekniklerinin öğretilmesine yönelik teorik ve pratik ders programları hazırlanır. Bu çalışmalar diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde uygulamalar düzenler ve katılır.
2- Akademik yıl boyunca tüm öğrencilerimize yönelik etkinlikler düzenlenir.
3- Arama kurtarma ve doğa sporları ile ilgilenen farklı kulüp/topluluk/ kurumların etkinliklerine katılır.
4- Arama kurtarma ve doğa sporları ile ilgilenen farklı kulüp/topluluk/ kurumların katılabileceği etkinlikler düzenlenir.
5- Topluluk amaçlarının gerçekleşmesi ve bilgi iletişimin hızlandırılması için yayınlar hazırlanır.

COĞRAFYA TOPLULUĞU:DOÇ.DR.BARIŞ TAŞ

AMAÇLAR :
-Coğrafya bilimini üniversite öğrencilerine tanıtmak. Türkiye’ nin coğrafi yapısını anlatan seminer ve konferanslar düzenlemek, çevre bilincini geniş kitlelere yaymak.

FAALİYETLER :
-Ekosistem coğrafyası nı araştırmak
-Afyon ve çevresinin coğrafyasını içeren konferanslar vermek
-Türkiye ve Dünya coğrafyası sorunlarından bahseden seminerler düzenlemek
-Coğrafi araştırma gezileri düzenlemek
-Bitki coğrafyası araştırmaları yapmak
-Coğrafya bölümü öğrencileri arasında birlik ve bütünlük sağlamak.

DİL KÜLTÜR VE KAYNAŞMA TOPLULUĞU DANIŞMAN:OKT.İLYAS SAYKILI

AMAÇLAR :
-Dil Kültür ve Kaynaşma Topluluğu’ nun amacı dil ve kültür odaklı etkinlikler düzenleyerek dil ve kültürel çeşitliliği ve zenginliği tanıtmak ve üniversitemiz öğrencilerinin farklı dil ve kültürleri öğrenmelerini sağlayarak farklı dil ve kültürlerden insanlarla kaynaşmalarını sağlamaktır. Ayrıca farklı yörelerde konuşulan şive, aksan vb. dilsel öğelere dikkat çekilmesinin yanı sıra özellikle yabancı dil ile alakalı sorunlara da dikkat çekilmesi hedeflenmektedir.

FAALİYETLER :
-Yabancı Dil etkinlikleri düzenlemek
-Yabancı dil ve yabancı kültürlere yönelik yarışmalar düzenlemek
-Yabancı dil ve kültürlere ait zenginliklere yönelik tanıtıcı faaliyetler düzenlemek.
-Yabancı dil bilinci oluşturulmasına yönelik eğitimler vermek
-Üniversitemiz yabancı uyruklu öğrencilerin anadillerini ve kültürlerini tanıtabilecekleri etkinlikler düzenlemek
-Yabancı dil ile alakalı konferans, seminer, müzik dinletileri ve söyleşiler düzenlemek.

ETİK TOPLULUĞU

AMAÇLAR :
1- Etik ilkelerinin ve uygulamalarının araştırılması, belirlenmesi, incelenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi
2- Etik kültürünü geliştirmek yerleştirmek ve gençlerin etik hassasiyetlerini arttırmak amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemek
3- Etik üzerine yapılacak çalışmalara bilimsel destek olmak
4- Etik konusunda çalışmalar yapan kurum kuruluş, meslek odaları, dernek, vakıf ve benzeri oluşumlarla işbirliği yapmak
5- Kamuda etik kültürünü geliştirmek üzere çalışmalar yapmak.

FAALİYETLER :
1- Genel amaçlara uygun konferans, seminer ve sempozyum düzenlemek.
2- Genel amaçlara uygun kitap okuma programları ve çalıştaylar düzenlemek.
3- Genel amaçlar doğrultusunda toplumda etik farkındalığının arttıracak paneller düzenlemek.
4- Genel amaçlara uygun etik konulu çalışmalara destek olmak.
5- Genel amaçlar doğrultusunda etik değerlere sahip öğrencileri programlara teşvik etmek.
6- Genel amaçlar doğrultusunda etik alanında uzman araştırıcı yazarları öğrenciler ile buluşturmak
7- Genel amaçlar çerçevesinde online haber- iletişim portalı oluşturmak.

HAYVAN HAKLARI TOPLULUĞU:YRD.DOÇ.DR.BERFÜ İLTER

AMAÇLAR :
Sosyal, kültürel faaliyetlerle üniversite öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak ve hayvanların korunmasını desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, üniversite öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlamak, akademik, psikolojik sosyolojik gelişmelerine katkıda bulunmak.

FAALİYETLER :
1-Hayvan sağlığı, hayvan haklan, hayvanlar ve insanlar arasındaki fiziki ve psikolojik ilişki üzerine konferans, panel, seminerler, söyleşi, eğlence, şenlik, düzenlemek.
2-Üniversitemizdeki diğer kulüplerle birlikte ortak çalışmalar yürütmek
3-Diğer üniversite kulüplerinin çalışmalarından yararlanabilmek için katılımlar gerçekleştirmek ve bağlantı kurmak.
4-Hayvan haklan bilincinin.oluşmasına yönelik eğitim ve öğretim amaçlı Öğrencilerimizin boş vakitlerini değerlendireceği geziler, partiler, vb. 3sosyal etkinlikler düzenlemek.
5-Hayvanlar ile ilgili çalışmalar yürüten akademisyen, personel ve Öğrencilerimizin çalışmalarım yayınlayabileceği bir dergi, broşür, web sitesi oluşturmak.

İLETİŞİM VE SOSYAL MEDYA TOPLULUĞU:ARŞ.GRV.ÖNDER YAYLA

AMAÇLAR :
-Üyelerimizin ders dışı zamanlarını değerlendirebileceği etkinlikler düzenler ve diğer kulüp ve topluluklarla ortak etkinlikler düzenlemek.
-Üyelerimizin İletişim ve Sosyal Medya alanında gelişmelerine katkıda bulunmak
-İletişim ve Sosyal Medya alanında kişisel gelişim ve eğitim programları düzenlemek
-Topluluk üyelerine İletişim ve Sosyal Medya araçlarını etkin ve doğru kullanma konusunda yardımcı olmak

FAALİYETLER :
-İletişim ve Sosyal Medya alanlarında dergi ve yazın türleri hazırlamak.
-İletişim ve Sosyal Medya alanında organizasyon seminer söyleşi panel vb. faaliyetler düzenlemek
-İletişim ve sosyal medya alanındaki yerel ve ulusal fuarlara katılmak
-İletişim ve Sosyal Medya alanlarında uzman kişilerin üniversitemize davet etmek
-Boş zamanların değerlendirilmesi amacı ile sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak
-Tv Radyo vb. iletişim ve sosyal medya organlarına katılmak
-İletişim ve Sosyal Medya alanındaki güncel ve merak edilen konuları topluluk üyelerine sunmak
-İletişim ve Sosyal Medya konusu altında eğitim programları ve seminerler düzenlemek
-Üniversitemizdeki diğer kulüp ve topluluklarla etkileşim halinde olmak ve beraber etkinlikler düzenlemek
-Sosyal Medyadaki olumlu ve olumsuz etkilerin oluşturulması hakkında bilinçlendirme çalışması yapmak.

MEHMET AKİF ERSOY DÜŞÜNCE TOPLULUĞU: ARŞ.GRV.SENA COŞKUN

AMAÇLAR :
-Mehmet Akif Ersoy’ un şahsiyetini ve düşünce dünyasını üniversite gençliğine anlatmak.
-Mehmet Akif Ersoy’ un eseri olan safahat’ ı üniversite gençliğine anlatmak.
-Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerini milli ve manevi değerlerle buluşturmak.
-Kendi medeniyetimizin değer yargılarını üniversite gençliğine anlatmak.

FAALİYETLER :
-Panel,konferans seminerler imza ve söyleşi günleri yapmak
-Anma günleri düzenlemek,
-Kitap kritik toplantıları ve görsel materyaller sergileri düzenlemek
-Amaçlar doğrultusunda şehir içi ve şehir dışı faaliyetler yapmak.
-Amaçlar doğrultusunda makale yarışması yapmak
-Şiir geceleri ve süreli yayınlar yapmak
-Üyeler arasında toplantılar yapmak
-Stant açmak ve üye çalışması yapmak
-Diğer üniversitelerle ve sivil toplum kuruluşları ile faaliyetlerde bulunmak.
-Tanıtım için web sitesi kurmak.

ROBOT TEKNOLOJİLERİ TOPLULUĞU:YRD.DOÇ.DR.BARIŞ GÖKÇE

AMAÇLAR :
Bilimsel hobi ve rekrosyonel amaçlı robot tasarımları yapmak ve ilgili alanlardaki yarışmalara katılım

FAALİYETLER :
1. Ulusal ve Uluslar arası robot yarışmaları
2. Seminer, sempozyum, toplantı katılımları
3. Tanıtım, araştırma geliştirme çalışmaları
4. Teorik ve pratik eğitim
5. Fuar vb. organizasyonlara katılım
6. Teknik eğitim ve öğretim
7. Benzeri akademik kuruluşlarla irtibat
8. Yarışma düzenleme ve duyuruları
9. Arge çalışmaları
10. Teknik geziler düzenlemek ve katılım
11. Robotik tüm projelere yardımda bulunmak
12. Mekatronik ve robotik bilimin tanıtımını yapmak

TARİH TOPLULUĞU: YRD.DOÇ.DR.MEHMET GÜNEŞ

AMAÇLAR :
-Tarihi konulara akademik bir bakışla yaklaşarak özel gün ve meseleler hakkında yeni fikirler ortaya koyabilmek adına çalışmalar düzenlemek.
-Öğrenciler arasındaki ilişkileri geliştirmek ve sosyalleşmesine yardımcı olmak
-Tarih bilincini oluşturma ve geliştirmeye yönelik bilimsel ve kültürel faaliyetler düzenlemek
-Düzenlediği etkinliklerle özelde Afyon Kocatepe Üniversitesi’ nin genelde Anadolu tarihi ve kültürünü dünyanın farklı bölgelerindeki kültür sanat eserlerinin tanıtımına katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir.

FAALİYETLER :
-Tarihi konularda konferanslar düzenlemek
-Tarihi konularda paneller düzenlemek
-Tarihi konularda sempozyumlar düzenlemek
-Tarihi konularda münazaralar düzenlemek
-Bilimsel seminerler düzenlemek
-Ücretsiz kurslar düzenlemek
-Tarihi ve kültürel belgesel film gösterimleri düzenlemek
-Tarihi ve kültürel yerlere geziler düzenlemek
-Kulüp ile ilgili tanışma toplantıları düzenlemek

TİYATRO TOPLULUĞU: YRD.DOÇ.DR.CÜNEYT AKIN

AMAÇLAR :
-Üyelerin ve üniversite öğrencileriyle personelinin, sanatların sanatı tiyatroya olan bağlılıklarını artırmak, aktif şekilde görev almalarını sağlamak,
-Üyelerin ve üniversite öğrencileriyle personelini, tiyatro alanında profesyonel şekilde çalışan kişilerle oyunlar, seminerler, eğitimler ya da söyleşiler aracılığıyla buluşturmak bu şekilde kişisel gelişime katkı sağlamak
-Üyelerin ve Üniversite öğrencileriyle personelinin katılımlarıyla düzenli bir şekilde ve de üye olan kişilerin verdiği eğitimleri gerçekleştirmek ve tiyatronun esas anlamını insanlara aktarmak
-Üyelerin ve üniversite öğrencileriyle personelinin katılımlarıyla, tiyatro ile herkesin kendini daha iyi ifade edebilmesini sağlamak ve özgüven sorunlarını tamamen ortadan kaldırmak, üretken, çağdaş, kendine ve herkese faydalı bireyler olarak yetişmeye yardımcı olmak, herkesin birlik içinde güzel faaliyetler yapabilmesinin faydalarını ve yüceliğini insanlara aktarmaktır.

FAALİYETLER :
1. Toplantı, Eğitim, Seminer, Prova, Tiyatro Oyunlarına Seyirci olarak Katılma, Tiyatro Adına Aksesuar (Kostüm Dekor ve Aksesuar) Yapma, Edinme gibi faaliyetleri üniversite bünyesinde hayata geçirmek,
2. Yapılan tüm faaliyetlerin belgelerini korumak ve gerekli olanları gerçek ve sanal ortamda sergilemek,
3. Yapılacak olan faaliyetler ile ilgili el ilanı, afiş, broşür vb. bilgilendirme kağıtları hazırlamak, gerekli izinlerini hazırladıktan sonra da uygun yerlere asarak ve bunları kendimize ait tanıtım standında tüm öğrenci Kulüpleriyle/topluluklarıyla birlikte ortak alanda (SKS tarafından belirlen ortak alan) sergilemek suretiyle bilgi akışı sağlamak,
4. Tiyatro adına üniversitemize dışarıdan davet edilecek ağırlanacak şekilde, Diğer üniversite tiyatrolarıyla, Şehir Tiyatrolarıyla, Devlet Tiyatrolarıyla ve Özel Tiyatrolar ile bağlantı kurmak,
5. Üyelerimize için belli aralıklar ile moral ve eğlence geceleri, her oyundan sonra mutlaka oyun yemeği, havanın uygun olduğu zamanlarda açık hava etkinlikleri düzenlemek,
6. Diğer Üniversite Tiyatro Toplulukları/Kulüpleriyle ikili ilişkileri sürekli sıcak tutup, sürekli turnelere gitmek, turne almak ve bununla da Üniversite Tiyatrosu’nun ulusal çapta önem kazanması için çalışmalar yapmak,
7. Tiyatronun tüm türleriyle ilgili eğitimler düzenleme ve gerekirse alanlarında profesyonel p-olan kişilerden yardım talep etmek,
8. Üniversite bünyesinde Tiyatro adına yapılan faaliyetlerin düzeni için resmi yoldan takip işlevini de görmek, ( Başka Kulüplerin/Toplulukların, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (AKÜTİT) ve SKS’nin Haberi Olmadan Tiyatro Faaliyeti ya da Etkinliği Yapamaması Gibi)
9. Mezun olan Emektar Üyeler, Onursal Üyeler ve Tüm Danışman Hocalar için belli aralıklar ile buluşmalar düzenlemek, onlarla ilgili kayıtlar, belgeler vb. dosyaların gerekli olanlarını gerçek ve sanal ortamda paylaşmak ve saygı ve minnetlerimizi her fırsatta göstermek,

TÜRKÇE TOPLULUĞU:ARŞ.GRV.ERHAN AKDAĞ

AMAÇLAR :
Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerine hitap eden bu topluluk, Türkçenin en eski kaynaklarından günümüze üyelerimizle birlikte bilgilendirme toplantıları düzenlemeyi, Türkçenin doğru kullanımı ile ilgili etkinlikler düzenlemeyi, ödüller vermeyi, yayınlar hazırlamayı, Türk Dili Ve Edebiyatı alanında seminerler, konferanslar, geziler, yarışmalar, ücretsiz film gösterimleri, imza ve söyleşi günleri düzenlemeyi amaçlamaktadır. Türkçenin izinde, kitap fuarlarına tiyatrolara, söyleşilere sempozyumlara kütüphanelere, Türk Dil Kurumuna geziler düzenlemek de amaçlanmaktadır.

FAALİYETLER :
a) Öğrencilerin ders dışında bilgi, görgü, deneyimini arttırıcı nitelikte sosyal, kültürel faaliyetler yürütülmesini sağlamak. b) Başta Yönetim ve Siyaset olmak üzere yine bu alanlarla bağlantılı olarak Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Kentleşme ve Çevre Sorunları, İktisat, İletişim alanlarındaki uzman kişileri öğrencilerle buluşturacak organizasyonlar düzenleyerek öğrencilerin ufkunu genişletmek, bu alanlara ilişkin güncel bilgilerden haberdar olmalarını sağlamak. c) Yönetim, Siyaset, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Kentleşme ve Çevre Sorunları, İktisat, İletişim alanlarıyla ilgili; çalışma alanlarını tanıtmak, öğrencilerin meslek becerilerini arttıracak faaliyetlerde bulunmak. d) Yönetim, Siyaset, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Kentleşme ve Çevre Sorunları, İktisat, İletişim alanlarına ilgi duyan öğrencilerin güncel bilgiler hakkında donanımını sağlamak için basın, yayın faaliyetlerinde bulunmak. e) Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden mezun olacak öğrencilerin çalışma alanlarının bulunduğu sektörlerde öğrencilerin kolay istihdamını sağlama amacıyla tanıtım faaliyetleri yapmak ve işbirliği gerçekleştirmek. f) Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin bulunduğu Afyonkarahisar ilinin geliştirilmesi üzerine projeler oluşturmak ve/veya destek vermek.

YÖNETİM VE SİYASET TOPLULUĞU:ARŞ.GRV.MÜRŞİDE ŞİMŞEK

AMAÇLAR :
-Bilişim teknolojileri konusunda bilgili bireyler yetiştirmesine destek sağlamak.
-Bilişim topluluğu üyelerinin serbst zamanlarını bilişim etkinlikleri ile değerlendirmesini sağlamak.
-Bilişim ile ilgili istekte bulunan kurum ve kuruluşlara teorik ve uygulama desteği sağlamak.
-Bilişim teknolojilerinin verimli etkili ve bilinçli kullanımı ile ilgili etkinlikler düzenlemek.
-Bilişim teknolojileri alanında bilimsel kültürel etkinliklere katılmak.
-Kurs, seminer konferans ve benzeri faaliyetlerle üyelerin eğitimlerine bilişim alanında destek olmak.
-Diğer topluluk ve kulüplerle iletişim kurmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

FAALİYETLER :
a) Panel, sempozyum, konferans, kongre vb. etkinlikler düzenlemek.
b) Çalışmaların sonuçlarını, alanlara ilgi duyan öğrencilere ulaştırmak için derleme, basım, yayın faaliyetlerinde bulunmak.
c) Yönetim, Siyaset, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Kentleşme ve Çevre Sorunları, İktisat, İletişim alanlarına ilişkin ulusal, uluslar arası faaliyetleri izleyerek üyeleri haberdar etmek, bu tür faaliyetlere düzenleyici ve/veya katılımcı olarak destek vermek.
d) Yönetim ve Siyaset Topluluğunun çalışmalarının duyurulması için reklam, duyuru vb. tanıtım çalışmaları yapmak.
e) Yönetim ve Siyaset Topluluğu. Yukarıda sıralanan amaç ve faaliyetleri gerçekleştirilirken daimi ve geçici komisyonlar kurulabilir. Söz konusu daimi komisyonlar aşağıda sıralanmıştır.
1.Basın-Yayın Komisyonu
2.Arşiv-Kütüphane Komisyonu
3.Tanıtım Komisyonu
4.Gezi Komisyonu