Güncel

GÜNCEL KISAYOLLAR
Ders Programı
Bahar Dönemi Ders Kaydı
Bütünleme Sınav Tarihleri ve Gözetmen Listesi

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN

DERS KAYIT/YENİLEME İÇİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

1. 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Online Kayıt yenileme işlemleri 9-13 Şubat 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. Öğrencilerimiz ders kayıtlarını Afyon Kocatepe Üniversitesi Web Sayfası’nda Öğrenci Bilgi Sistemi”ne (http://obs.aku.edu.tr/oibs/ogrenci), kullanıcı adı ve parolaları ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. (Öğrencilerimizin mezun olabilmesi için toplam 240 AKTS ders alması gerekmektedir, Bu ise bir dönemde 30 AKTS’lik ders seçmelerini gerektirmektedir.)

3. Öğrencilerimizin not ortalamasının 1.75’in üstünde olması halinde, bir sonraki dönem 45 AKTS’ye kadar ders alabilmeleri mümkün olmakta, bu da öğrencilerimize bir önceki sene başarısız oldukları dersleri bulundukları dönemin dersleriyle birlikte alma imkanı vermektedir. Ortalaması 1.75’in altında bulunan öğrencilerimiz öncelikle geçen sene başarısız oldukları dersleri almak zorunda kalacak, dönem derslerini ise ancak toplam 30 AKTS’yi geçmemek kaydıyla alabileceklerdir.

4. Öğrencilerimizin üst dönemden ders seçebilmesi için ise not ortalamalarının 3.00 olması ve bir önceki dönemden dersinin olmaması gerekmektedir.

5. İnternet ortamında ders kaydını tamamlayan öğrencilerimiz, online kayıtlarını kesinleştirdikten sonra, 2 nüsha ders kayıt formu çıktısı ile en geç 20.02.2015 Cuma saat 17:00’ye kadar danışmanlarına bizzat giderek, ders kayıtlarını onaylatmak zorundadırlar. (Onaylanan ders kayıt formunun bir nüshası öğrencide diğer nüshası da danışmanlarında kalacaktır.)

6. Öğrencilerimiz ders kayıt ve onaylarını bizzat yapmak zorundadır, başka bir öğrenci adına ders kaydı ve danışman onayı yaptıramazlar. (Belgelenebilir, geçerli bir mazereti olmaksızın ders kaydını zamanında yapamayacak ya da onaylatamayacak olan öğrencilerimizin mağdur olmamak için, bu işlemi kendileri adına yapacak bir kimseye vekalet vermesi gerekir. Zira 20.02.2015 Cuma saat 17:00’den sonra ders kayıt ve danışman onayı yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra kayıt yenileme ancak mazeretlerini belgelemeleri kaydı ile (rapor vs…) “Birim Yönetim Kurulu”nun mazeretini uygun görmesi halinde gerçekleştirilebilecektir.)

7. Eksik ya da yanlış ders seçen öğrencilerimiz, ders kaydını kesinleştir butonuna bastıktan sonra ders kaydında bir değişiklik yapamayacağı için, mutlaka süresi içerisinde danışmanına başvurmalıdır. Ders kaydına ilişkin sorumluluk öğrencilerimizin kendilerine aittir.

8. 2014-2015 Bahar yarıyılı derslerimiz Akademik Takvimde öngörüldüğü gibi, 16.02.2015 Pazartesi günü başlayacaktır.

Başarılı bir dönem olması dileğiyle…

Duyurular

Etkinlikler