Güncel

GÜNCEL KISAYOLLAR
Mecelle Sempozyumu 
Fakültemize Yerleşen Öğrencilerin Dikkatine

Üniversitemiz Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Araştırma Görevlisi Alımı (İlan)
Yeni Öğrencilerimize Burs İmkanı
 

"MECELLE" SEMPOZYUMU

Davet

Afyon Kocatepe Hukuk Fakültesi olarak, hukuk sistemimizdeki sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerilerini tartışmak üzere, son iki yıldır bir dizi disiplinler arası etkinlik gerçekleştirdik. Bunlardan pek çoğunda, sadece pozitif hukuku ilgilendiren teknik konulardan ziyade, uyum ya da çatışma ekseninde ilişkili olduğu bazı kavram ve kurumlarla birlikte hukuku ele alıp tartışmaya özen gösterdik. Böylece, her seferinde, hem hukukçular, hukuku da ilgilendiren toplumsal meselelere hukuk penceresi dışından nasıl bakıldığını, hem de hukukçu olmayanlar, toplumsal ve hukuksal sorunları, hukukçuların nasıl algılayıp çözmeye çalıştığını görme fırsatı buldular. Bu ise, daha önce öngörülemeyen, alternatif bakış açılarının birlikte geliştirilmesine imkân verdi.

Yine açıklanan çerçevede olmak üzere, Eylül ayı sonlarında öncekilere göre daha geniş katılımlı yeni bir sempozyum yapmayı planlıyoruz. Bu toplantının ana temasını “Mecelle” oluşturacaktır. Ancak, Mecelle’nin sadece “eski bir pozitif hukuk metni” olarak incelenmesinden ziyade, onun içinde “doğduğu ve öldüğü” ortamın, tarihsel, sosyal, siyasal, felsefi, antropolojik dinamiklerini de anlamaya çalışacağız. Örneğin, Batı toplumlarının, o günkü tarihsel koşullar çerçevesinde, kural olarak kendi modern hukuklarını üretmeleri veya tarihi ve kültürel mirasına dâhil oldukları kadim toplum hukuklarını sürdürmelerine karşın, Ülkemizin tercihini, niçin yerli pozitif hukuk “Mecelle” yerine “modern Batı hukuku” lehine yapmış olduğu, bu bağlamda cevaplanması gereken sorulardan birisi olarak düşünülebilir. Sempozyumun, “mecelle” vasıtasıyla bu ve benzer soru ve sorunların, farklı disiplinlerden akademisyenlerce tartışılmasına zemin oluşturması hedeflenmektedir. Bu bakımdan, konuya ilgi duyan, söyleyecek sözü olan, her alandan ve unvan derecesinden akademisyenin bu etkinlikten haberdar olması önemli önceliğimizdir. Bildiri sunmak, saptama, yorum, soru ve eleştirileriyle katkıda bulunmak ya da sadece dinleyici olarak katılmak isteyen herkes bu davetimizin muhatabıdır.

Sempozyuma bildiri sunmak üzere katılacak olanlara konaklama imkânı sunulacaktır. Diğer katılımcılara ise, imkânlarımız çerçevesinde maddi destek ya da uygun konaklama imkânları sağlamak yönünde gayret edeceğiz.

Sempozyuma ilişkin detay, iletişim ve konaklama bilgileri aşağıdadır.  

Hukuk Fakültesi Dekanlığı
hukuk@aku.edu.tr

Önemli Tarihler:

Bildiri Başlık ve/veya Özetler Son Bildirim: 15 Eylül 2014 Pazartesi
Kesinleşen Program İlan Tarihi: 19 Eylül 2014 Cuma
Sempozyum Gerçekleşme Tarihi: 27-28 Eylül 2014 Cumartesi-Pazar

İletişim Bilgileri:


Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Banu Sarıhan Tel: 0272 228 14 50 Dahili 15300
Cep: 0533 7167663
Sekreterya: Tülay Aksaz 0272 228 14 50 Dahili 15649

Posta Adresi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ANS Kampüsü, Gazlıgöl Yolu, 03100 Afyonkarahisar
E-Posta:
hukuk@aku.edu.tr

Konaklama Önerileri:

Bildiri sunacak olanlara Fakültemizce konaklama imkanı sunulacaktır.
Diğer katılımcılarımız için özel indirim uygulayacak oteller ile Kampüs ve şehirde bulunan diğer uygun konaklama alternatiflerine ilişkin bilgiler için lütfen tıklayınız.