Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Bölüm Başkanı : Prof.Dr. Mehmet ÜNLÜ

Anabilim Dalları:Anabilim Dalı Başkanı
Acil Tıp Anabilim DalıYrd.Doç.Dr. Oya AKPINAR ORUÇ
Adli Tıp Anabilim DalıYrd.Doç.Dr. Uğur KOÇAK 
Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Doç.Dr. Nazlı ŞENSOY

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıYrd.Doç.Dr. A. Hamdi ALPASLAN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç.Dr. Reşit KÖKEN

   - Çocuk Gastroentoloji Bilim DalıDoç.Dr. Ayşegül BÜKÜLMEZ
   - Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Ayhan PEKTAŞ

   - Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı
   - Çocuk Nörolojisi Bilim DalıDoç.Dr. Reşit KÖKEN
   - Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim DalıDoç.Dr. Tolga Altuğ ŞEN
   - Yeni Doğan Bilim DalıDoç.Dr. Ahmet Afşin KUNDAK
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim DalıDoç.Dr. Pınar ÖZUĞUZ
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Doç.Dr. Neşe DEMİRTÜRK
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

      - Algoloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Ümit DÜNDAR
Doç.Dr. Özlem SOLAK

Göğüs Hastalıkları Anabilim DalıProf.Dr. Mehmet ÜNLÜ
   - İş ve Meslek Hastalıkları Bilim DalıProf.Dr. Mehmet ÜNLÜ
Halk Sağlığı Anabilim DalıDoç.Dr. Reha DEMİREL
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Prof.Dr. Gürsel ACARTÜRK
   -Nefroloji Bilim DalıDoç.Dr. Şeref YÜKSEL
   -Gastroenteroloji Bilim DalıProf.Dr. Gürsel ACARTÜRK
   -Tıbbi Onkoloji Bilim DalıDoç.Dr. Mükremin UYSAL
   -Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim DalıDoç.Dr. Ufuk ÖZUĞUZ
Kardiyoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Ersel ONRAT
Nöroloji Anabilim DalıProf.Dr. Mehmet YAMAN
   -Klinik Nörofizyoloji Prof.Dr. Mehmet YAMAN
Nükleer Tıp Anabilim DalıYrd.Doç.Dr. Ali Ozan ÖNER
Radyoloji Anabilim DalıProf.Dr. Aylin YÜCEL
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Düriye ÖZTÜRK
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıDoç.Dr. Ömer ÖZBULUT                        
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. M. Bilgehan PEKTAŞ

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Prof.Dr. Mustafa SOLAKACİL TIP ANABİLİM DALI

İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalımız 23.08.1998 tarihinde Tıp Fakültesinin kuruluşu sırasında Yüksek Öğrenim Kurumunun onayı ile kurulmuştur. Anabilim Dalımıza ilk Öğretim Üyesinin atanması Kasım 2003 yılında gerçekleşmiştir. Acil Tıp Kliniğinin hizmet ünitesinin açılması ve hasta kabulüne ise Şubat 2004 yılında başlanmıştır. Acil Tıp Kliniği günün 24 saatinde kesintisiz bir hizmet verebilecek şekilde son teknolojik ürünlerle donatılmış bir birimdir.

Anabilim Dalımız bünyesinde halen Yardımcı Doçent düzeyinde 3 Öğretim Üyesi ve 6 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi mevcuttur. Anabilim Dalımızdaki eğitim öğretim faaliyetleri Tıpta Uzmanlık Öğrencileri, Tıp Fakültesi 1. sınıf ve 6.sınıf ve Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yönelik olarak uygulanmaktadır.

Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yrd.Doç.Dr. Oya AKPINAR ORUÇ (Anabilim Dalı Başkanı)
Yrd.Doç.Dr. Kamil TÜNAY
Yrd.Doç.Dr. Neşe Nur USER

Yrd.Doç.Dr. Şerife ÖZDİNÇ
 Yrd.Doç.Dr. Talip ÇEVİK
Arş.Grv.Dr. Okay DEMİRKAN
Arş.Grv.Dr. Zeliha COPCUOĞLU
Arş.Grv.Dr. Ahmet Celal DOĞAN
Arş.Grv.Dr. Fatma BAKAN
Arş.Grv.Dr. Emel GÖKALP
Arş.Grv.Dr. Nermin Burcu ÇUBUK
Arş.Grv.Dr. Merve ÇAVUŞOĞLU
Arş.Grv.Dr. Gökhan KARAMİŞE                                                                                              
Arş.Grv.Dr. Aslı TÜRKMEN 


ADLİ TIP ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Yrd.Doç.Dr. Uğur KOÇAK (Anabilim Dalı Başkanı)AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Doç.Dr. Nazlı ŞENSOY (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş.Grv.Dr. Mahmut BÜYÜKAKIN
Arş.Grv.Dr. Serdar MINGIR
Arş.Grv.Dr. Gülşah SARI

 


ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş.Grv.Dr. Yasemin GÖRÜCÜ
Arş.Grv.Dr. Yunus Emre AVŞAR 

 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Çocuk Servisi

Çocuk servisimiz AKÜ mavi hastanede hizmet vermekte olup, çocuk servisinde 15 yatak, yenidoğan yoğun bakım servisinde 11 yatak (ayrıca 6 adet beşik, 3 fototerapi yatağı) ile toplam 26 yatağa varan kapasitesiyle hizmet vermektedir.

Polikliniğimiz

Genel pediatri polikliniğimizde günlük randevu sistemiyle hizmet verilmektedir. İki adet çocuk muayene odası ile Mavi Hastanede hizmet vermektedir.

Çocuk Kardiyoloji Bölümü

Ekim 2012 itibari ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakultesinde Yan Dal eğitimini tamamlayan öğretim üyemiz Ayhan PEKTAŞ, Çocuk Kardiyoloji polikliniğinde hizmet vermeye başlamıştır. Kardiyolojik muayene, pediatrik elektrokardiyografi, ekokardiyografi hizmetleri, holter, efor testi yapılabilmektedir.

Çocuk Endokrinoloji Bölümü

Aralık 2006 itibari ile Ege Üniversitesi Tıp FAkultesinde Yan Dal eğitimini tamamlayan öğretim üyemiz Tolga Altuğ ŞEN, Çocuk Endokrinoloji polikliniğinde hizmet vermeye başlamıştır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Yenidoğan yoğun bakım ünitemiz 7 küvöz, 1 açık yatak, 1 yenidoğan nakil (transport) küvözü ve 4 ventilatör ile ilimiz Afyon ve çevresine hizmet vermektedir. 2004 yılı içinde 400’ü aşkın yenidoğan hasta yoğun bakım ünitemize yatırılarak tedavi edilmiştir.

Çocuk Acil Polikliniği

Çocuk Acil Polikliniği’mizde kesintisiz acil tüm hastalar 24 saat muayene ve tedavi için kabul edilmekte 24 saat hizmet vermektedir.

Eğitim

• Mezuniyet Öncesi Eğitim: Tıp Fakültesi 2. 3. sınıflarda çocuk sağlığı ve hastalıklarına dair teorik ve pratik dersler, Stajyer öğrencilerle çocuk ve yenidoğan servislerinde hasta başı eğitim ve seminer salonunda hasta sunumu, klinik-patolojik konferans, seminer, makale saatleri
• 5 Araştırma görevlisine Tıpta Uzmanlık Eğitimi verilmekte ve 2006 yılında ilk uzmanlık öğrencimizi mezun etmiş bulunmaktayız.

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Reşit KÖKEN  (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Tolga Altuğ ŞEN
Doç.Dr. Ayşegül BÜKÜLMEZ
 
Doç.Dr. Ahmet Afşin KUNDAK
Yrd.Doç.Dr. Ayşe TOLUNAY OFLU

Yrd.Doç.Dr. Ayhan PEKTAŞ
Arş.Grv.Dr. Günçiçek ÖZTÜRK
Arş.Grv.Dr. Hülya YORGUN AYDIN
Arş.Grv.Dr. Erdem İÇİĞEN
Arş.Grv.Dr. Ayşe GÜNGÖR
Arş.Grv.Dr. Ecenur DURSUN 
Arş.Grv.Dr. Merve HİÇYILMAZ
Arş.Grv.Dr. Volkan BALAT
Arş.Grv.Dr. Gonca ÖZÇELİK
Arş.Grv.Dr. Nurgül KARAKAYA
Arş.Grv.Dr. Kadir YÜMLÜ                                                                                                        
Arş.Grv.Dr. Pelin BALIKOĞLU                                                                                                
Arş.Grv.Dr. Hilal Büşra ACEMİ                                                                                                
Arş.Grv.Dr. Emine Sedef ÇOŞKUN                                                                                          
Arş.Grv.Dr. Mehmet Fatih YÜCEL                                                                                            
Arş.Grv.Dr. Lütfi MOLON 
 
Arş.Grv.Dr. Esra ÇELİK
Arş.Grv.Dr. Esra ATALAY


Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı
Bilim Dalı Öğretim Üyeleri
Doç.Dr. Tolga Altuğ ŞEN


Çocuk Gastroentoloji Bilim Dalı
Bilim Dalı Öğretim Üyeleri
Doç.Dr. Ayşegül BÜKÜLMEZ

Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
Bilim Dalı Öğretim Üyeleri
Yrd.Doç.Dr. Ayhan PEKTAŞ


Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
Bilim Dalı Öğretim Üyeleri
Doç.Dr. Reşit KÖKEN

Yeni Doğan Bilim Dalı
Bilim Dalı Öğretim Üyeleri
Doç.Dr. Ahmet Afşin KUNDAKDERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI

Anabilim dalımız Doç. Dr. Şemsettin KARACA tarafından 2002 yılında kurulmuştur. Akademik kadroya 2003 yılında Doç. Dr. Mustafa KULAÇ, 2006 yılında Yrd. Doç. Dr. Gülsüm GENÇOĞLAN’ın eklenmesiyle öğretim üyesi sayısı üçe ulaşmıştır. Anabilim dalımızda halen uzmanlık eğitimine devam etmekte olan 3 asistanımız mevcuttur. Anabilim dalımızda 2 ayrı poliklinik, dermatolojik cerrahi birimi, kozmetoloji birimi, fototerapi ünitesi ve yataklı hasta servisi ile sağlık ve eğitim hizmetleri verilmektedir.

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Pınar ÖZUĞUZ (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Seval DOĞRUK KAÇAR
Yrd.Doç.Dr. Nilay DUMAN

Arş.Grv.Dr. Serap KARATAŞ
Arş.Grv.Dr. Tayfun KOÇOĞLU
Arş.Grv.Dr. Dilara GÜLERFİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Ümit DÜNDAR (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Özlem SOLAK
Doç.Dr. Hasan TOKTAŞ
Yrd.Doç.Dr. Selma EROĞLU
Yrd.Doç.Dr. Hilal YEŞİL
Uzm.Dr. Gamze KILIÇ
Arş.Grv.Dr. Tuğba TUĞRUL
Arş.Grv.Dr. Tuba ÇAVDAR
Arş.Grv.Dr. Şükrü SINICI
Arş.Grv.Dr. Nuray EYVAZ
Arş.Grv.Dr. Valat MİROĞLU
Arş.Grv.Dr. Emine BÜYÜKOKUROĞLU
Arş.Grv.Dr. Başak Elif YALÇIN                                                                                                
Arş.Grv.Dr. Samed SOLAK 
Arş.Grv.Dr. Muhammed YILMAZ
Arş.Grv.Dr. Ersin BEŞTAŞ

Algoloji Bilim Dalı
Bilim Dalı Öğretim Üyeleri
Doç.Dr. Özlem SOLAK


GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Mehmet ÜNLÜ (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Ersin GÜNAY
Yrd.Doç.Dr. Muzaffer SARIAYDIN

Arş.Grv.Dr. Seçil DEMİR
Arş.Grv.Dr. Aydın BALCI
Arş.Grv.Dr. Okan SELENDİ
Arş.Grv.Dr. Feyza Merve SEKKİN
Arş.Grv.Dr. Şule ESEN
Arş.Grv.Dr. Nagihan ORHAN ÖZER

İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı
Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Mehmet ÜNLÜHALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Reha DEMİREL (Anabilim Dalı Başkanı)
Yrd.Doç.Dr. Kadriye AVCI
Arş.Grv.Dr. Hanife UZEL TAŞ
Arş.Grv.Dr. Hasan Nadir RANA
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Gürsel ACARTÜRK (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Şeref YÜKSEL
Doç.Dr. Ufuk ÖZUĞUZ
Doç.Dr. Mükremin UYSAL
Doç.Dr. Memnune Sena ULU
Doç.Dr. Akif ACAY
Arş.Grv.Dr. Tekin TÜRKSOY
Arş.Grv.Dr. Alper ELBİR

Arş.Grv.Dr. Sümeyra ALAN YALIM
Arş.Grv.Dr. Beray ÇOKER
Arş.Grv.Dr. Burçin Meryem ATAK
Arş.Grv.Dr. Hatice ÇAKIR HOYRAZLI
Arş.Grv.Dr. Mehmet POLAT
Arş.Grv.Dr. Özlem BAYEZIT
Arş.Grv.Dr. Ayşe Merve GÜLDÜN
Arş.Grv.Dr. Mehmet SEZEN
Arş.Grv.Dr. Ümran Zeynep SAYIN
Arş.Grv.Dr. Ahmet AHSEN
Arş.Grv.Dr. Alper SARI
Arş.Grv.Dr. Bilge ERİŞ                                                                                                          
Arş.Grv.Dr. Mesut ÇELİKER
Arş.Grv.Dr. Muharrem AVCU  
Arş.Grv.Dr. Serkan RENDECİ


Nefroloji Bilim Dalı

Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Şeref YÜKSEL
Doç.Dr. Memnune Sena ULU
Arş.Grv.Dr. Mehmet POLATGastroenteroloji Bilim Dalı

Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Gürsel ACARTÜRK

 

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Mükremin UYSAL


Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
Bilim Dalı Öğretim Üyeleri
Doç.Dr. Ufuk ÖZUĞUZ


KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI


Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Ersel ONRAT (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Alaettin AVŞAR
Yrd.Doç.Dr. Gülay ÖZKEÇECİ
Yrd.Doç.Dr. Önder AKÇİ

Arş.Grv.Dr. Sezgin BARLAK
Arş.Grv.Dr. İbrahim Etem DURAL
Arş.Grv.Dr. Samed AYDOĞDU

 

ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Anabilim Dalımız iki öğretim üyesi ve üç araştırma görevlisi ile eğitim ve sağlık hizmetlerini yürütmektedir. On yatak ile yatan hasta hizmetleri verilmekte ve servis içindeki laboratuarımızda yatan hastalara ait materyallerin mikrobiyolojik incelemeleri yapılmaktadır. Anabilim dalımıza ait laboratuarımızda iki mikroskop, inkübatör, santrifüj cihazı, buzdolabı ve derin dondurucu (-800C) bulunmaktadır.

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarı Uygulamaları :

• Gram boyama
• Zheil-Nelsen boyama
• Direkt preparat incelemeleri
• Mikroskobik idrar incelemesi
• Taze dışkı incelemesi
• Periferik kan incelemeleri
• Sıtma ve diğer kan parazitlerinin saptanması
• Rose Bengal ve Wright aglutinasyon testleri

Klinik Uygulamalar :

Kronik viral hepatit tanı ve tedavisi: Anabilim dalımızda hepatit B ve C’li hastaların tanı, tedavi ve takipleri ile ilgili tüm işlemler yapılabilmektedir. Karaciğer biyopsisi uygulanabilmekte ve interferon tedavileri verilmektedir. Bu infeksiyonlardan korunmak için eğitim ve aşılama hizmetleri de yapılmaktadır.
Günlük yoğun bakım vizitleri ve antibiyoterapi seçimleri.
Hastane personeline temas sonrası profilaksi Hastanede rasyonel antibiyotik kullanımının sağlanması
Epidemik infeksiyonların kontrolü(Avian influenza, Kırım-Kongo hemorajik ateşi gibi)

İnfeksiyon Kontrol Komitesi Uygulamaları :

Hastanemizde 2003 yılından bu yana aktif prospektif surveyans yöntemi ile Hİ’ları izlenmekte ve kontrol altına alınması için gereken önlemler belirlenmektedir. Komite çalışmalarını Anabilim Dalımızla koordineli olarak iki infeksiyon kontrol hemşiresi, dahili ve cerrahi bilim temsilcileri, eczane ve mikrobiyoloji laboratuar temsilcisi ve başhekimlik ile birlikte yürütmektedir.

Eğitim :

Asistan eğitimi 2005 yılında başlamış olup Tıp Fakültesinde öğrenci alımaya başladığından beri (6 yıldır) eğitim hizmetleri sürdürülmektedir. Ayrıca İKK aracılığı ile tüm hastane personeline de hizmet içi eğitimler sürdürülmektedir.

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Neşe DEMİRTÜRK (Anabilim Dalı Başkanı)
Yrd.Doç.Dr. Havva TÜNAY

Arş.Grv.Dr. Petek ŞARLAK KONYA
Arş.Grv.Dr. Emine TÜRKOĞLUNÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Mehmet YAMAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Yrd.Doç.Dr. Serdar ORUÇ
Yrd.Doç.Dr. Hayri DEMİRBAŞ
Arş.Grv.Dr. Birsen BEYAZIT
Arş.Grv.Dr. Ceren GÜNEBAKAN
Arş.Grv.Dr. Abdullah GÜZELKlinik Nörofizyoloji Bilim Dalı
Bilim Dalı Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Mehmet YAMANNÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Yrd.Doç.Dr. Ali Ozan ÖNER (Anabilim Dalı Başkanı)RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI


Anabilim Dalı Öğretim Üyeler

Doç.Dr. Ömer ÖZBULUT (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Erman BAĞCIOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Kerem Şenol ÇOŞKUN

Arş.Grv.Dr. Erol BAŞPINAR
Arş.Grv.Dr. Şölen ARSLAN
Arş.Grv.Dr. Hilal YAVUZ

 RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalımızda bir Profesör, bir Doçent ve iki Yardımcı Doçent kadrosunda olmak üzere dört Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. 2007 yılı Temmuz ayı itibarıyla yedi Araştırma Görevlisine eğitim verilmekte olup, bu tarihe kadar altı Araştırma Görevlisi uzman olarak mezun olmuştur. Anabilim Dalımızda 1,5 Tesla Manyetik Rezonans Cihazı, 6 kesitli Bilgisayarlı Tomografi Cihazı, biri üst düzey olmak üzere üç adet Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı, bir adet Gri skala Ultrasonografi Cihazı, bir adet Mamografi Cihazı, üç adet Direkt Röntgen cihazı ve CR (Computed Radiology) sistemi hizmet vermektedir. Hastanemizde 2009 yılından bu yana PACS sistemi kullanılmakta ve bütün görüntüleme işlemleri dijital ortamda yapılmaktadır. 
Anabilim Dalımızda adı geçen cihazlarla tüm sistem incelemeleri ve girişimsel Radyolojik incelemeler yapılmaktadır. 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Aylin YÜCEL (Anabilim Dalı Başkanı)
Yrd.Doç.Dr. Emre KAÇAR
Yrd.Doç.Dr. Ebru ÜNLÜ
Yrd.Doç.Dr. Mehtap BEKER ACAY
Yrd.Doç.Dr. Çınar BALÇIK
Arş.Grv.Dr. Hüseyin UÇAR
Arş.Grv.Dr. Ahmet KATIRAĞ
Arş.Grv.Dr. Hüseyin ÜLKER
Arş.Grv.Dr. Seyfi EVRAN
Arş.Grv.Dr. İbrahim SÜLKÜ 
TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 2004 yılı Temmuz ayında Doç. Dr. M. Emin Büyükokuroğlu tarafından kurulmuştur. Tıp fakültesi 3. sınıf farmakoloji dersleri, Afyon Sağlık Yüksek Okulu 2. sınıf farmakoloji dersleri ile Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’ndaki bazı dersler Anabilim Dalımız öğretim üyesince verilmektedir.

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Bilgehan PEKTAŞ (Anabilim Dalı Başkanı)


   

TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Mustafa SOLAK (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr.Saliha HANDAN YILDIZ 
Yrd.Doç.Dr. Serap TUTGUN ONRAT
Yrd.Doç.Dr. Nuray VAROL 
Yrd.Doç.Dr. Muhsin ELMAS
Uzman Tevhide FISTIK
Arş.Grv. Zafer SÖYLEMEZ
Arş.Grv. Kamuran AVCI RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Yrd.Doç.Dr. Düriye ÖZTÜRK (Anabilim Dalı Başkanı)