Bölüm Hakkında

Bölümün amaçları ve avantajları

MekatronikMühendisliği, makine, elektronik, kontrol ve yazılım mühendisliklerininarakesitinde yer alan modern bir mühendislik disiplinidir. Mekatronikmühendisliğinin amacı makinelerin tasarım amaçlarına uygun bir şekildeakıllandırılarak insanlığın hizmetine sunulmasıdır. Mekatronik MühendisliğiBölümü, elektromekanik ürün tasarımı, bu ürünlerin kontrolü ve programlanmasıüzerine araştırmalar yürütmektedir. Başlıca araştırma alanları:

·        -  Robotik

·         - Endüstriyel otomasyon

·         - Otomotiv, Savunma sanayi vb. güncel alanlarda yeniürün geliştirme

·         - Üretim sistemlerinde süreç iyileştirmesi

·         - Yapay zeka ve makine öğrenmesi uygulamaları geliştirme

·        -  Gömülü Sistem Donanım ve Yazılımı geliştirme, olaraksıralanabilir.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü olarak temel amaçlarımız;

- Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görecek bir eğitim ve öğretim sunarak, hem teorik bilgilere hem de uygulama yeteneğine sahip ilgili endüstriyel sektörlerin ihtiyaç duyduğu uygulama becerisi yüksek, nitelikli, çağdaş Mekatronik Mühendislerini yetiştirmek,

- Bilgi ve teknoloji üretimini destekleyecek bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yaparak evrensel bilim ve teknolojiye katkı sağlamak

- Öğrencilerimize, matematik, fen ve mühendislik bilgilerini mekatronik mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, öğrencileri başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamak

- Bir sistemi, ürün bileşenini ve prosesi ilgili standartlar ve sınırlamalara uygun olarak ve ayrıca ekonomiklik, verimlilik, çevre ve sosyal etkileri dikkate alarak tasarlamak için gerekli teorik ve pratik bilgileri edindirmek.

- Mekatronik mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisini kazandırmak temel amaçları oluştururken, uygulama becerisinin olması önemli bir avantaj oluşturmaktır.

Bölümün akademik ve teknolojik gelişmeler içerisindeki yeri

Mekatronik Mühendisliği disiplinler arası bir bilim dalıdır. Havacılık, uzay, enerji, savunma, haberleşme, ulaştırma, makine imalatı, tıp, elektronik, ve daha pek çok alandaki gelişmeler çoğunlukla Mekatronik Mühendisliği çalışmaları ile ilgilidir. Bu sektörlerin ihtiyaç duyduğu özelliklere sahip ekipmanların üretimi, geliştirilmesi, performanslarının test edilmesi programın temel alanlarını oluşturduğundan teknolojik gelişmelerin merkezinde yer almaktadır. Mekatronik mühendisliği günümüzdeki teknolojik gelişmelere uygun olarak öğrencilerini Mekatronik Mühendisliğinin gereği olan ileri düzeyde bilgi ve donanımlarla geleceğe hazırlamaya hedeflemektedir. Bunun için bir tarafta güçlü, dinamik, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden öğretim üye kadrosu ile teorik uygulamalar desteklenerek, öte yandan gelişmiş laboratuar kaynakları kullanılarak öğrencilerin pratik uygulamaları yerine getirmesi gerçekleştirilmiş olacaktır.

Bölüm öğretim elemanları

Bölümde 1 doçent, 2 yardımcı doçent tam zamanlı olarak görev yapmaktadır.

Bölümün Fiziki Yapısı

Her biri 50 kişilik olan 4 adet derslikte projeksiyon ve internet bağlantısı bulunmaktadır. Programımızda kullanabileceğimiz genel amaçlı 3 adet ve mühendislik amaçlı 1 adet olmak üzere her biri 40 kişilik 4 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Bu bilgisayarlar, mühendislik (autocad, solidworks, C++) ve genel amaçlı (ofis yazılımları ve internet) bilgisayar yazılımlarını öğrenmek ve uygulamak için kullanıma hazırdır. Endüstriyel otomasyon laboratuarımızda Pnömatik, Hidrolik ve PLC eğitimleri verilebilmektedir.